دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مهندسي زلزله و باد کارشناسي
2 بارگذاري کارشناسي
3 سازه هاي بتن آرمه 1 کارشناسي
4 سازه هاي بتن آرمه 2 کارشناسي
5 تحليل سازه ها 2 کارشناسي
6 پروژه سازه هاي بتن آرمه کارشناسي
7 نرم افزارهاي مهندسي عمران کارشناسي
8 طراحي لرزه اي سازه ها کارشناسي ارشد
9 روش تحقيق و پژوهش کارشناسي ارشد
10 ديناميک سازه ها کارشناسي ارشد و دکتري
11 تحليل خطر زلزله کارشناسي ارشد
12 سازه هاي فولادي 2 کارشناسي
13 لرزه شناسي و مهندسي زلزله کارشناسي ارشد و دکتري

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
دوشنبه پروژه بتن 8:30 - 10:30 کلاس 101
دوشنبه اصوال مهندس زلزله 11- 13:45 کلاس 101
چهارشنبه سازه هاي بتن آرمه 2 8:30- 10:30 کلاس 101
چهارشنبه ديناميک سازه ها 11- 13:45 کلاس 101 (ارشد)
پنجشنبه ديناميک سازه ها 8:30- 10:45 کلاس 101 (دکتري)
پنجشنبه لرزه شناسي و مهندسي زلزله 14-16:15 کلاس 101