طرحهای پژوهشی

1. محمد رضا یوسفی خوشنام شجاعی , "طراحي، نصب و راه اندازي يک مجموعه سلول هاي خورشيدي 5 کيلووات متصل به شبکه با قابليت اندازه گيري بر خط پارامترهاي کيفيت توان", تاریخ تصویب طرح :1397/06/20, تاریخ خاتمه :1398/10/20
2. خوشنام شجاعی مهدی دولتشاهی مهدی کریمیان افشین اعتصامی , "كنترل هماهنگ وسايل نقليه خودگردان و اتومبيل هاي بدون سرنشين بدون حسگرهاي سرعت با شبكه هاي عصبي-تطبيقي", تاریخ تصویب طرح :1395/10/28, تاریخ خاتمه :1397/08/15
3. خوشنام شجاعي عباس چترايي مهدي كريميان فرهاد فغاني , "طراحي کنترل کننده هاي ردياب براي ناوبري شناورهاي دريايي خودگردان (بدون سرنشين) با اطلاعات محدود", تاریخ تصویب طرح :1392/12/18, تاریخ خاتمه :1394/11/06