مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. امیر نادرالاصلی, خوشنام شجاعی, عباس چترایی, "Leader-follower formation control of Euler-Lagrange systems with limited field-of-view and saturating actuators: A case study for tractor-trailer wheeled mobile robots", European Journal of Control, Vol 75, 2024, PP.100903
    Status: Unavailable PDF
2. امیر نادرالاصلی, خوشنام شجاعی, عباس چترايي, "Platoon formation control of autonomous underwater vehicles under LOS range and orientation angles constraints", Ocean Engineering, Vol 271, 2023, PP.113674
    Status: Unavailable PDF
3. امیر نادرالاصلی, خوشنام شجاعی, عباس چترايي, "Terminal sliding-mode disturbance observer-based finite-time adaptive-neural formation control of autonomous surface vessels under output constraints", Robotica, Vol 41, 2023, PP.258- 236
    Status: Unavailable PDF
4. امید الهاکی, خوشنام شجاعی, "A novel adaptive fuzzy reinforcement learning controller for a platoon of off-axle hitching tractor-trailers with a prescribed performance and path curvature compensation", European Journal of Control, Vol 69, 2023, PP.100735
    Status: Unavailable PDF
5. امید الهاکی, خوشنام شجاعی, اردشیر محمدزاده, "Robust state and output feedback prescribed performance interval type-3 fuzzy reinforcement learning controller for an unmanned aerial vehicle with actuator saturation", Iet Control Theory , Vol 17, 2023, PP.605-627
    Status: Unavailable PDF
6. امید الهاکی, خوشنام شجاعی, اردشیر محمدزاده, ساکسیول راتیناسامی, "Robust amplitude-limited interval type-3 neuro-fuzzy controller for robot manipulators with prescribed performance by output feedback", Neural Computing and Applications, Vol 35, 2023, PP.9115–9130
    Status: Unavailable PDF
7. حمید تقوی فر, خوشنام شجاعی, "Adaptive robust control algorithm for enhanced path-tracking performance of automated driving in critical scenarios", Soft Computing, Vol 27, 2023, PP.8841-8854
    Status: Unavailable PDF
8. امید الهاکی, خوشنام شجاعی, ایمان مقتدری زاده, سید جلال سجادیان, "Reinforcement learning-based saturated adaptive robust output-feedback funnel control of surface vessels in different weather conditions", Journal of the Franklin Institute, Vol 360, 2023, PP.14237-14260
    Status: Unavailable PDF
9. خوشنام شجاعی, "A prescribed performance PID control of robotic cars with only posture measurements considering path curvature", European Journal of Control, Vol 65, 2022, PP.100616
    Status: Unavailable PDF
10. خوشنام شجاعی, "Coordinated Saturated Output-Feedback Control of an Autonomous Tractor-Trailer and a Combine Harvester in Crop-Harvesting Operation", IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol 71, 2022, PP.1224-1236
    Status: Unavailable PDF
11. امید الهاکی, خوشنام شجاعی, پریسا مهرمحمدی, "Reinforcement learning-based saturated adaptive robust neural-network control of underactuated autonomous underwater vehicles", Expert Systems with Applications, Vol 197, 2022, PP.116714
    Status: Unavailable PDF
12. امید الهاکی, خوشنام شجاعی, "Observer-based robust platoon formation control of electrically driven car-like mobile robots under collision avoidance and connectivity maintenance with a prescribed performance", Journal of Vibration and Control, Vol 28, 2022, PP.2696-2716
    Status: Unavailable PDF
13. هادی محمودی, خوشنام شجاعی, "Adaptive bipartite output consensus of nonlinear fractional-order multi-agent systems", International Journal of Systems Science, Vol 53-8, 2022, PP.1615-1638
    Status: Unavailable PDF
14. خوشنام شجاعی, حمید تقوی فر, "Input output feedback linearization control of a tractor with n trailers mechanism considering the path curvature", Journal of Mechanical Engineering Science, Vol 236, 2022, PP.9700-9715
    Status: Unavailable PDF
15. خوشنام شجاعی, "Neural network feedback linearization target tracking control of underactuated autonomous underwater vehicles with a guaranteed performance", Ocean Engineering, Vol 258, 2022, PP.111827
    Status: Unavailable PDF
16. امید الهاکی, خوشنام شجاعی, "Output-feedback robust saturated actor–critic multi-layer neural network controller for multi-body electrically driven tractors with n-trailer guaranteeing prescribed output constraints", Robotics and Autonomous Systems, Vol 154, 2022, PP.104106
    Status: Unavailable PDF
17. خوشنام شجاعي, "Intelligent coordinated control of an autonomous tractor-trailer and a combine harvester", European Journal of Control, Vol 59, 2021, PP.82-98
    Status: Unavailable PDF
18. خوشنام شجاعی, محمد عبدالملکی, "Saturated observer‐based adaptive neural network leader‐following control of N tractors with n‐trailers with a guaranteed performance", International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, Vol 35-1, 2021, PP.15-37
    Status: Unavailable PDF
19. اميد الهاكي, خوشنام شجاعي, "Robust prescribed performance-based control of autonomous tractor-trailers convoy with limited communication range", International Journal of Systems Science, Vol 52-3, 2021, PP.555-582
    Status: Unavailable PDF
20. خوشنام شجاعی, "Adaptive neural network output-feedback control of multiple Ackermann steering vehicles formation including motor dynamics with a guaranteed performan", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, Vol 235, 2021, PP.784-806
    Status: Unavailable PDF
21. خوشنام شجاعي, عباس چترايي, "Robust platoon control of underactuated autonomous underwater vehicles subjected to nonlinearities, uncertainties and range and angle constraints", Applied Ocean Research, Vol 110, 2021, PP.102594
    Status: Unavailable PDF
22. امید الهاکی, خوشنام شجاعی, "Robust saturated dynamic surface controller design for underactuated fast surface vessels including actuator dynamics", Ocean Engineering, Vol 229, 2021, PP.108987
    Status: Unavailable PDF
23. مریم منتظری, محمد رضا یوسفی, خوشنام شجاعی, غضنفر شاهقلیان, "Fast adaptive fuzzy terminal sliding mode control of synergistic movement of the hip and knee joints (air-stepping) using functional electrical stimul", Biomedical Signal Processing and Control, Vol 66, 2021, PP.102445
    Status: Unavailable PDF
24. خوشنام شجاعی, علی کاظمی, عباس چترایی, "An Observer-Based Neural Adaptive PID2 Controller for Robot Manipulators Including Motor Dynamics With a Prescribed Performance", IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, Vol 26-3, 2021, PP.1689 - 1699
    Status: Unavailable PDF
25. امید الهاکی, خوشنام شجاعی, "A novel model free robust saturated reinforcement learning based controller for quadrotors guaranteeing prescribed transient and steady state", Aerospace Science and Technology, Vol 119, 2021, PP.107128
    Status: Unavailable PDF
26. امید الهاکی, خوشنام شجاعی, دکلان شاناهان, الهیار منتظری, "Saturated Output-Feedback Hybrid Reinforcement Learning Controller for Submersible Vehicles Guaranteeing Output Constraints", IEEE Access, Vol 9, 2021, PP.136580-136592
    Status: Unavailable PDF
27. امید الهاکی, خوشنام شجاعی, "Observer-based neural adaptive control of a platoon of autonomous tractor–trailer vehicles with uncertain dynamics", IET Control Theory and Applications, Vol 14-14, 2020, PP.1898-1911
    Status: Unavailable PDF
28. خوشنام شجاعی, محمد عبدالملکی, "Output feedback control of a tractor with N-trailer with a guaranteed performance", Mechanical Systems and Signal Processing, Vol 142, 2020, PP.106746
    Status: Unavailable PDF
29. علی کاظمی, خوشنام شجاعی, "Synchronization of Complex Dynamical Networks with Dynamical Behavior Links", Asian Journal of Control, Vol 22-1, 2020, PP.1-12
    Status: Unavailable PDF
30. امیر نادرالاصلی, مهناز هاشمی, خوشنام شجاعی, "Approximation-based adaptive fault compensation backstepping control of fractional-order nonlinear systems: An output-feedback scheme", international journal of adaptive control and signal processing, Vol 34, 2020, PP.298-313
    Status: Unavailable PDF
31. امید الهاکی, خوشنام شجاعی, "A robust neural network approximation-based prescribed performance output-feedback controller for autonomous underwater vehicles with actuators satura", Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol 88, 2020, PP.103382
    Status: Unavailable PDF
32. ندا صرافان, خوشنام شجاعي, "High-Gain Observer-Based Neural Adaptive Feedback Linearizing Control of a Team of Wheeled Mobile Robots", Robotica, Vol 38-1, 2020, PP.69-87
    Status: Unavailable PDF
33. خوشنام شجاعي, محمد رضا یوسفی, "Tracking control of a convoy of autonomous robotic cars with a prescribed performance", Transactions of the Institute of Measurement and Control, Vol 41-13, 2019, PP.3725-3741
    Status: Unavailable PDF
34. علي كاظمي, خوشنام شجاعي, "Adaptive Synchronization of Complex Dynamical Networks in Presence of Coupling Connections With Dynamical Behavior", Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, Vol 14, 2019, PP.061003-1-061003-8
    Status: Unavailable PDF
35. خوشنام شجاعي, "An Adaptive Output Feedback Proportional-Integral-Derivative Controller for n-Link Type (m,s) Electrically Driven Mobile Manipulators", Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, Vol 141, 2019, PP.091001-1-091001-10
    Status: Unavailable PDF
36. خوشنام شجاعي, "Three-dimensional neural network tracking control of a moving target by underactuated autonomous underwater vehicles", Neural Computing and Applications, Vol 31-2, 2019, PP.509-521
    Status: Unavailable PDF
37. خوشنام شجاعي, علی کاظمی, "Adaptive Neural Feedback Linearizing Control of Type (m,s) Mobile Manipulators with a Guaranteed Prescribed Performance", Robotica, Vol 37-11, 2019, PP.1937-1955
    Status: Unavailable PDF
38. امید الهاکی, خوشنام شجاعی, "Neural network-based target tracking control of underactuated autonomous underwater vehicles with a prescribed performance", Ocean Engineering, Vol 167, 2018, PP.239-256
    Status: Unavailable PDF
39. خوشنام شجاعی, "Three-dimensional tracking control of autonomous underwater vehicles with limited torque and without velocity sensors", Robotica, Vol 36, 2018, PP.374-394
    Status: Unavailable PDF
40. خوشنام شجاعي, "Neural network formation control of a team of tractor–trailer systems", Robotica, Vol 36-1, 2018, PP.39-56
    Status: Unavailable PDF
41. خوشنام شجاعي, "Output-feedback formation control of wheeled mobile robots with actuators saturation compensation", Nonlinear Dynamics, Vol 89-4, 2017, PP.2867-2878
    Status: Unavailable PDF
42. خوشنام شجاعي, مهدي دولتشاهي, "Line-of-sight target tracking control of underactuated autonomous underwater vehicles", Ocean Engineering, Vol 133, 2017, PP.244-252
    Status: Unavailable PDF
43. خوشنام شجاعي, "Neural adaptive output feedback formation control of type (m, s) wheeled mobile robots", IET Control Theory and Applications, Vol 11-4, 2017, PP.504 – 515
    Status: Unavailable PDF
44. میلاد شاه ولی, خوشنام شجاعی, "Distributed control of networked uncertain Euler–Lagrange systems in the presence of stochastic disturbances: a prescribed performance approach", Nonlinear Dynamics, Vol 90-1, 2017, PP.697-715
    Status: Unavailable PDF
45. خوشنام شجاعي, "Neural adaptive PID formation control of car-like mobile robots without velocity measurements", Advanced Robotics, Vol 31-18, 2017, PP.947-964
    Status: Unavailable PDF
46. محمد پوررحیم, خوشنام شجاعی, عباس چترایی, امید شاه نظری, "Saturated Neural Adaptive Robust Output Feedback Control of Robot Manipulators: An Experimental Comparative Study", AUT Journal of Modeling and Simulation, Vol 49-2, 2017, PP.199-208
    Status: Unavailable PDF
47. پديده رسولي, خوشنام شجاعي, عباس چترايي, "Output Feedback Look-ahead Position Control of Electrically Driven Fast Surface Vessels", Automatika, Vol 57-4, 2016, PP.968-981
    Status: Unavailable PDF
48. خوشنام شجاعي, "Neural network formation control of underactuated autonomous underwater vehicles with saturating actuators", Neurocomputing, Vol 194, 2016, PP.372-384
    Status: Unavailable PDF
49. خوشنام شجاعي, "Observer-based neural adaptive formation control of autonomous surface vessels with limited torque", Robotics and Autonomous Systems, Vol 78, 2016, PP.83-96
    Status: Unavailable PDF
50. میلاد شاه ولی, خوشنام شجاعی, "Distributed adaptive neural control of nonlinear multi-agent systems with unknown control directions", Nonlinear Dynamics, Vol 83, 2016, PP.2213-2228
    Status: Unavailable PDF
51. خوشنام شجاعی, عباس چترایی, "A Saturating Extension of an Output Feedback Controller for Internally Damped Euler-Lagrange Systems", Asian Journal of Control, Vol 18, 2016, PP.1-13
    Status: Unavailable PDF
52. خوشنام شجاعی, "Saturated Output Feedback Control of Uncertain Nonholonomic Wheeled Mobile Robots", Robotica, Vol 33, 2015, PP.87-105
    Status: Unavailable PDF
53. خوشنام شجاعي, "Neural Adaptive Robust Control of Underactuated Marine Surface Vehicles with Input Saturation", Applied Ocean Research, Vol 53, 2015, PP.267-278
    Status: Unavailable PDF
54. خوشنام شجاعي , "Leader–follower formation control of underactuated autonomous marine surface vehicles with limited torque", Ocean Engineering, Vol 105, 2015, PP.196-205
    Status: Unavailable PDF
55. خوشنام شجاعی, "Neural adaptive robust output feedback control of wheeled mobile robots with saturating actuators", international journal of adaptive control and signal processing, Vol 29, 2015, PP.855-876
    Status: Unavailable PDF
56. خوشنام شجاعی, عليرضا محمد شهری, بهزاد طبیبیان, "Design and implementation of an inverse dynamics controller for uncertain nonholonomic robotic systems", Journal of Intelligent and Robotic Systems, Vol 71, 2013, PP.65-83
    Status: Unavailable PDF
57. خوشنام شجاعی, عليرضا محمد شهری, "Output feedback tracking control of uncertain nonholonomic wheeled mobile robots: a dynamic surface control approach", IET Control Theory and Applications, Vol 6, 2012, PP.216-228
    Status: Unavailable PDF
58. خوشنام شجاعی, عليرضا محمد شهری, "Adaptive robust time-varying control of uncertain nonholonomic robotic systems", IET Control Theory and Applications, Vol 6, 2012, PP.90-102
    Status: Unavailable PDF
59. خوشنام شجاعی, عليرضا محمد شهری, احمد رضا تراکمه, "Adaptive feedback linearizing control of nonholonomic wheeled mobile robots in presence of parametric and nonparametric uncertainties", Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Vol 27, 2011, PP.194-204
    Status: Unavailable PDF
60. خوشنام شجاعی, عليرضا محمد شهری, "Experimental Study of Iterated Kalman Filters for Simultaneous Localization and Mapping of Autonomous Mobile Robots", Journal of Intelligent and Robotic Systems, Vol 63, 2011, PP.575-594
    Status: Unavailable PDF
61. خوشنام شجاعی, عليرضا محمد شهری, احمد رضا تراکمه, بهزاد طبيبيان, "Adaptive trajectory tracking control of a differential drive wheeled mobile robot", Robotica, Vol 29, 2010, PP.391-402
    Status: Unavailable PDF
62. نسترن رنکش, خوشنام شجاعی, "کنترل نگاه به جلو يک ربات شبه اتومبيل از طريق يادگيري تقويتي", مجله کنترل, Vol 16-4, 1401, PP.57-73
    Status: Unavailable PDF
63. الهام رمضانی, خوشنام شجاعی, "رديابي هدف زمان-محدود براي يک زير دريايي خودگردان در فضاي سه بعدي با کنترل سطح ديناميکي", مجله کنترل, Vol 15-2, 1400, PP.33-49
    Status: Unavailable PDF
64. ملیحه کاظمی پور, خوشنام شجاعی, "کنترل آرايش بندي سطح ديناميکي زمان محدود فازي تطبيقي مبتني بر رؤيتگر اغتشاش غيرخطي ربات هاي متحرک چرخ دار تراکتور- تريلر", مجله کنترل, Vol 5-1, 1400, PP.93-112
    Status: Unavailable PDF
65. ملیحه کاظمی پور, خوشنام شجاعی, "کنترل عصبي مقاوم تطبيقي زمان محدود ربات متحرک چرخ دار تراکتور-تريلر با استفاده از تکنيک خطي سازي فيدبک ورودي-خروجي", نشريه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 11-42, 1399, PP.57-78
    Status: Unavailable PDF
66. مسعود غلامی, غضنفر شاهقلیان, خوشنام شجاعی, "تنظيم بهينه‌ي کنترل‌کننده سه‌ترمي و جبران‌کننده دو‌ترمي در سيستم‌هاي قدرت آبي براي کنترل فرکانس-بار", نشريه سد و نيرگاه برق آبي ايران, Vol 6-23, 1398, PP.77-92
    Status: Unavailable PDF
67. پریسا مهرمحمدی, خوشنام شجاعی, "کنترل هماهنگ يك تراکتور- تريلر و ماشين برداشت محصول کمباين با استفاده از کنترل مقاوم تطبيقي عصبي", مجله کنترل, Vol 13-4, 1398, PP.23-35
    Status: Unavailable PDF
68. محسن خاشعی ورنامخواستی, خوشنام شجاعی, "کنترل ردياب کوادروتور با استفاده از کنترل مد لغزشي تطبيقي مبتني‌بر شبکه‌هاي عصبي چبيشف", مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز, Vol 49-4, 1398, PP.1591-1601
    Status: Unavailable PDF
69. نوشين پور واعظ, خوشنام شجاعي, "طراحي يک کنترل‌کننده ردياب فيدبک خروجي براي بازوهاي متحرک با استفاده از يک تکنيک مقاومِ تطبيقيِ عصبي", مجله كنترل, Vol 12-2, 1397, PP.27-39
    Status: Unavailable PDF
70. ساناز فقيه, خوشنام شجاعي, "کنترل فيدبک حالت جزئي براي رديابي مسير شناور زيرسطح خودگردان تحريک ناقص با استفاده از کنترل سطح ديناميکي تطبيقي- عصبي", مجله كنترل, Vol 11-2, 1396, PP.43-54
    Status: Unavailable PDF
71. فهيمه رضا زادگان, خوشنام شجاعي, فريد شيخ الاسلام, عباس چترايي, "A novel approach to 6-DOF adaptive trajectory tracking control of an AUV in the presence of parameter uncertainties", Ocean Engineering, Vol 107, 1394, PP.246-258
    Status: Unavailable PDF
72. خوشنام شجاعی, محمد مهدی عارفی, "On the neuro-adaptive feedback linearising control of underactuated autonomous underwater vehicles in three-dimensional space", IET Control Theory and Applications, Vol 9, 1394, PP.1264-1273
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. سعید آقایی, محمد رضا یوسفی, خوشنام شجاعی, , "کنترل ميزان غلظت گلوکز خون در بيماران ديابتي با استفاده از کنترل کننده ي مُد لغزشي فازي عصبي", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
2. زهرا مرادی, خوشنام شجاعی, محمد رضا یوسفی, , "کنترل تطبيقي مقاوم ويلچرهاي رباتيکي با استفاده از رويکرد خطي سازي فيدبک", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
3. سید محمد وطن خواه, محمدرضا یوسفی, خوشنام شجاعی, , "طراحي کنترل کننده مد لغزشي مرتبه بالا بر مبناي رويتگر اغتشاش براي سيستم تعليق فعال خودرو", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
4. محسن خاشعي, خوشنام شجاعي, , "کنترل ردياب کوادروتور با استفاده از مد لغزشي تطبيقي مبتني بر شبکه هاي عصبي چبيشف", شانزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران, دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي, 1395
    Status: Unavailable PDF
5. امید شاه نظری, عباس چترایی, خوشنام شجاعی, محمد پوررحیم, , "Fuzzy Gain Scheduling Saturated PID Controller: Design and Implementation on Robot Manipulator", 25th Iranian Conference on Electrical Engineering, تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
6. محمد پور رحيم, خوشنام شجاعي, عباس چترايي, اميد شاه نظري, , "Experimental Evaluation of a Saturated Output Feedback Controller Using RBF Neural Networks for SCARA Robot IBM 7547", 24th Iranian Conference on Electrical Engineering, دانشگاه شيراز, 1395
    Status: Available PDF
7. یاسمین رییسی, خوشنام شجاعی, عباس چترایی, , "Output Feedback Trajectory Tracking Control of a Car-like Drive Wheeled Mobile Robot Using RBF Neural Network", The 6th International Power Electronics Drive Systems and Technologies Conference , Shahid Beheshti University, Tehran, 2015
    Status: Available PDF
8. آذین یزدخواستی, خوشنام شجاعی, , "Adaptive Robust Nonlinear Control of UAV Helicopters in Three-Dimensional Space Using RBF Neural Network", The Second Iranian Conference on Avionics System, Isfahan University of Technology, Isfahan, 1393
    Status: Available PDF
9. خوشنام شجاعی, , "Trajectory Tracking Control of Autonomous Underactuated Hovercraft Vehicles with Limited Torque", 2nd RSI International Conference on Robotics and Mechatronics, دانشگاه طوسي-تهران, 2014
    Status: Available PDF
10. فهيمه رضا زادگان, خوشنام شجاعی, , "An Adaptive Control Scheme for 6-DOF Control of an AUV Using Saturation Functions", 3rd International Conference on Intelligent Computational Systems, Singapore, 2013
    Status: Available PDF
11. خوشنام شجاعی, احمد رضا تراکمه, عليرضا محمد شهری, , "Trajectory tracking control of nonholonomic mechanical systems in presence of model uncertainties", International Conference on Mechanical Engineering, Sharif University, Tehran, 2010
    Status: Available PDF
12. احمد رضا تراکمه, خوشنام شجاعی, بهزاد طبيبيان, عليرضا محمد شهری, , "Experimental study of kinematic control of differential drive wheeled mobile robot", International Conference on Mechanical Engineering, Sharif University, Tehran, Iran, 2010
    Status: Unavailable PDF
13. محمد نورباد, عليرضا محمد شهری, خوشنام شجاعی, بهزاد طبيبيان, , "A Passivity based Stability Analysis of Disturbance Observer based Trajectory Tracking Control of a Nonholonomic Wheeled Mobile Robot", IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, Montreal, Canada, 2010
    Status: Unavailable PDF
14. احمد رضا تراکمه, خوشنام شجاعی, عليرضا محمد شهری, , "Adaptive Control of Nonholonomic Wheeled Mobile Robot in Presence of Lateral Slip and Dynamic Uncertainties", International Conference on Electrical Engineering, Isfahan, Iran, 2010
    Status: Unavailable PDF
15. خوشنام شجاعی, عليرضا محمد شهری, بهزاد طبيبيان, , "Adaptive-robust feedback linearizing control of a nonholonomic wheeled mobile robot", IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, Canada, 2010
    Status: Available PDF
16. خوشنام شجاعی, احمد رضا تراکمه, عليرضا محمد شهری, , "Adaptive Trajectory Tracking of WMRs based on Feedback Linearization Technique", IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, China, 2009
    Status: Unavailable PDF
17. خوشنام شجاعی, عليرضا محمد شهری, , "Iterated Unscented SLAM Algorithm for Navigation of an Autonomous Mobile Robot", IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems, Nice, France, 2008
    Status: Unavailable PDF
18. روزبه مولوی, خوشنام شجاعی, داوود عرب خابوری, , "Optimal Vector Control of Permanent Magnet Synchronous Motor", IEEE International Conference on Power and Energy, Malaysia, 2008
    Status: Unavailable PDF
19. عليرضا محمد شهری, خوشنام شجاعی, کاوه احمدی, , "Comparison of different approaches in Kalman filters family for improvement of estimation accuracy for simultaneous localization and mapping of a WMR", International Conference on Electrical Engineering, Tehran, 2007
    Status: Available PDF
20. خوشنام شجاعی, کاوه احمدی, عليرضا محمد شهری, , "Effects of Iteration in Kalman Filters Family for Improvement of Estimation Accuracy in Simultaneous Localization and Mapping", IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, ETH Zürich, Switzerland, 2007
    Status: Available PDF
21. خوشنام شجاعی, عليرضا محمد شهری, احمذ رضا تراکمه, , " Designing an adaptive feedback linearizing controller for a nonholonomic WMR in the presence of uncertain actuator dynamics (in persian) ", International Conference on Electrical Engineering, IUST, Tehran, Iran, 2009
    Status: Available PDF