سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مکانيک ماشينهاي کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران ايران 1391
کارشناسی ارشد مهندسي مکانيک ماشينهاي کشاورزي دانشگاه شهرکرد ايران 1386
کارشناسی مهندسي ماشينهاي کشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1382

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير اجرائي نشريه فرايندهاي نوين در ساخت و توليد 1392 -

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 موتورهاي احتراق داخلي
2 زيست سوخت ها
3 هيدروليک و پنوماتيک
4 بيوانرژي
5 طراحي و ساخت ماشينهاي کشاورزي