مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. مهسا بهادران باغبادرانی, مسعود شیرانی, رضا سلطانی, "Legal Nature of Seaworthiness Obligation in Charter Party Agreements", International Journal of Maritime Policy, Vol 2-7, 2022, PP.137-168
    Status: Unavailable PDF
2. امین حسینی , مسعود شیرانی, داوود نصیران, "مباني فقهي نظام ثبت اسناد و امالک", جامعه شناسي سياسي ايران،, Vol 5-11, 1401, PP.1487-1500
    Status: Unavailable PDF
3. محسن شفیعی دستگردی, مسعود شیرانی, احمد محمدی, "بررسي تعارض ميان قواعد امري و داوري تجاري بين المللي", فصلنامه جامعه شناسي سياسي ايران, Vol 5-7, 1401, PP.803-821
    Status: Unavailable PDF
4. امین حسینی, مسعود شیرانی, داود نصیران, "امنيت حقوقي و رواني خريدار با حسن نيت در اسناد اموال غيرمنقول", مجله حقوق پزشکي, Vol 15, 1400, PP.482-496
    Status: Unavailable PDF
5. مسعود شیرانی, ملیکاسادات طلاکش, "قانونگذاري بلاکچين در ايران، چين و انگلستان", تمدن حقوقي, Vol 3-7, 1399, PP.176-185
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مسعود شیرانی, زهرا سادات حسینی, , "هوش مصنوعي و اثرات آن بر تضمين روابط خانوادگي", اولين همايش ملي حقوق خصوصي نوين با محوريت تحکيم خانواده, خميني شهر, 1402
    Status: Unavailable PDF
2. مسعود شیرانی, زهراسادات حسینی, , "هوش مصنوعي و تضمين حقوق کودکان ", اولين همايش ملي حقوق خصوصي نوين با محوريت تحکيم خانواده, خميني شهر, 1402
    Status: Unavailable PDF
3. مسعود شیرانی, زهرا سادات حسینی, , "پيشگيري از بزه ديدگي اشخاص در فضاي مجازي", چهارمين کنفرانس ملي پدافند سايبري, آذربايجان شرقي - مراغه, 1402
    Status: Unavailable PDF
4. مسعود شیرانی, زهراسادات حسینی, , "آسيب هاي استفاده از فضاي مجازي براي اشخاص در پرتو اسناد بين المللي", چهارمين کنفرانس ملي پدافند سايبري, آذربايجان شرقي - مراغه, 1402
    Status: Unavailable PDF
5. مهسا بهادران باغبادرانی, مسعود شیرانی, , "بررسي قيمت در قرارداد هاي فروش گاز از منظر فقه و حقوق اسلامي", اولين همايش ملي علوم انساني وحکمت اسلامي, تهران, 1400
    Status: Unavailable PDF
6. سعید اصغر زاده, مسعود شیرانی, , "چالش هاي عرضه خدمات مالي از سوي خارجيان در ايران؛ در پرتو مقررات گاتس(GATS)", نخستين کنفرانس ملي حقوق، فقه و فرهنگ, شيراز, 1399
    Status: Unavailable PDF