جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
رتبه 17 کنکور کارشناسي(سراسري) 1370 سازمان سنجش آموزش کشور
رتبه 7 آزمون ورودي کانون وکلاي دادگستري مرکز 1374 کانون وکلاي دادگستري مرکز
رتبه 15 کنکور کارشناسي ارشد مجموعه حقوق 1377 سازمان سنجش آموزش کشور
رتبه يکم آزمون اختبار کانون وکلاي مرکز 1378 کانون وکلاي دادگستري
دبير همايش داخلي منشور حقوق شهروندي،چالش ها و راهکارها 1393 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
قائم مقام همايش ملي فقه پويا؛ رويکرد نوين در مسئوليت مدني 1394 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد محسن شکرچی زاده
پژوهشگر ساعي گروه علوم انساني 1401 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد