کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
كارگاه آشنايي با نرم افزار EndNote 1395/12/15 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دفتر توانمند سازي و آموزش هاي كاربردي دانشگاه - معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي دانش بنيان
مهارت هاي سازماني فناوري اطلاعات (ويژه کارکنان سازمان تامين اجتماعي) 1401/05/06 اداره کل تامين اجتماعي استان اصفهان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد