دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مدارهاي الکتريکي ۱ کارشناسي
2 مدارهاي الکتريکي ۲ کارشناسي
3 الکترونيک۱ کارشناسي
4 الکترونيک ۲ کارشناسي
5 منابع تغذيه سوئيچيگ کارشناسي
6 زبان تخصصي کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يکشنبه مدارهاي الکتريکي ۱ ۸-۱۱ کلاس ۲۰۴
يکشنبه الکترونيک ۱ ۱۱:۱۰-۱۲:۵۰ کلاس ۲۰۴
دوشنبه مدارهاي الکتريکي ۱ ۸-۱۰:۴۵ کلاس ۲۰۴
دوشنبه ملاقات حضوري ۱۰:۴۵-۱۲:۳۰ رفع اشکال
سه‌شنبه مدارهاي الکتريکي ۱ ۸-۱۰:۴۵ کلاس ۲۰۴
چهارشنبه مدارهاي الکتريکي ۱ ۸-۱۰:۴۵ کلاس ۲۰۴
سه شنبه الکترونيک۱ ۱۱:۱۰-۱۲:۴۰ کلاس ۲۰۴
چهارشنبه ملاقات حضوري ۱۰:۴۵-۱۲:۳۰ دفتر استاد