دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 نقشه کشي صنعتي 1 کارشناسي
2 نقشه کشي صنعتي 2 کارشناسي
3 زبان تخصصي مهندسي مکانيک کارشناسي
4 استاتيک کارشناسي
5 مباني بيومکانيک 2 کارشناسي
6 اصول توانبخشي و وسايل و دستگاهها کارشناسي
7 مقدمه اي بر مهندسي پزشکي کارشناسي
8 فيزيک پزشکي کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 استاتيک استاتيک، مريام
2 زبان تخصصي مهندسي مکانيک انگليسي براي دانشجويلن رشته مهندسي مکانيک، جمال الدين جلالي پور
3 مقدمه اي بر مهندسي پزشکي Introduction to Biomedical engineering, Bronzino
4 اصول توانبخشي و وسايل و دستگاه ها Essential Physical Medicine and Rehabilitation, Grant Cooper
5 مباني بيومکانيک 2 Basic Biomechanics, Susan J Hall

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات