سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي برق علوم و تحقيقات تهران ايران 1385
کارشناسی ارشد مهندسي برق دانشگاه تبريز ايران 1373
کارشناسی مهندسي برق صنعتي اصفهان ايران 1370

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه کارشناسي برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1377 1379
رياست دانشکده فني و مهندسي (برق – کامپيوتر – عمران) دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1383 1385
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1385 1386
عضو هيات تحريريه نشريه روشهاي هوشمند در صنعت برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1385 1402
معاون آموزشي دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1386 1387
مدير گروه تحصيلات تكميلي دانشكده برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1387 1397
مدير مسئول نشريه روشهاي هوشمند در صنعت برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1389 1402
عضو کميته ناظر بر نشريات دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1393 1396
رئيس کارگروه بررسي توانايي علمي در حوزه فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395 1396
مديريت گروه تخصصي مهندسي برق مصاحبه آزمون دکتري استان اصفهان دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان 1396 1396
عضو هيات تحريره نشريه مهندسي مخابرات دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر 1400 1402
عضو کميته علمي اولين کنفرانس بين المللي ايده هاي نو در مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان 1402 1402

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 ادوات FACTS
2 ديناميک سيستم قدرت
3 شبيه سازي سيستم قدرت
4 الکترونيک قدرت
5 ماشين هاي الکتريکي