مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. رضوان فدا, محمد شاهقلی, مجید کریمیان, "Improving the Mechanical Properties of Strontium Nitrate Doped Dicalcium Phosphate Cement Nanoparticles for Bone Repair Application", Ceramics International, Vol 47, ۲۰۲۱, PP.14151-14159
    Status: Unavailable PDF
2. مهسا طالبی, شاهرخ عباسی راد, ملکه ملک زاده, محمد شاهقلی, علی اردکانی, کیمیا فوده, حمیدرضا سلیقه راد, "Cortical Bone Mechanical Assessment via Free Water Relaxometry at 3 T", Journal of Magnetic Resonance Imaging, Vol 54-6, ۲۰۲۱, PP.1744–1751
    Status: Unavailable PDF
3. علی اکبر کریم پور, امید ملک احمدی, آرش کریم پور, محمد شاهقلی, ژیاژونگ لی, "Thermal Conductivity Enhancement via Synthesis Produces a New Hybrid Mixture Composed of Copper Oxide and Multi‑walled Carbon Nanotube Dispersed in Wa", International journal of Thermophysics, Vol 41, ۲۰۲۰, PP.1-27
    Status: Unavailable PDF
4. ملکه ملک زاده, شاهرخ عباسی راد, محمد شاهقلی, پریسا نقدی, مرضیه سادات حسینی, نیلوفر ایوبی یزدی, محمد باقر شیران, حمیدرضا سلیقه راد, "Design and Validation of Synchronous QCT Calibration Phantom: Practical Methodology", Journal of medical imaging and radiation sciences, Vol 50-۱, ۲۰۱۹, PP.۱۵۷-۱۶۲
    Status: Unavailable PDF
5. ه لیانگ, سعید صابرسمندری, م یوسف, م مالکپور اصفهانی, محمد شاهقلی, معبود حکمتی فر, ر ثابتوند, امیرسالار خندان, داوود طغرایی, "Investigation of the effect of Berkovich and Cube Corner indentations on the mechanical behavior of fused silica using molecular dynamics and finite element simulation", Ceramics international, Vol 48-19, 2022, PP.28781-28789
    Status: Unavailable PDF
6. محمد شاهقلی, پویا فیروزی, امید ملک احمدی, سپیده وکیلی, آرش کریمی پور, مجید قشنگ, وروود حسین, ه کریم, شقایق بقایی, "Fabrication and characterization of nanocrystalline hydroxyapatite reinforced with silica-magnetite nanoparticles with proper thermal conductivity", Materials Chemistry and Physics, Vol 289, 2022, PP.126439
    Status: Unavailable PDF
7. کو گویو, میلاد جهانبخش, محمدعلی مولایی, نرگس عباسی, محمد شاهقلی, ا مصطفی, "MD analysis of heat transfer of carbon nanotube flow on nanopumping process to improve the hydrodynamic and thermal performances", Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol 144, 2022, PP.507-517
    Status: Unavailable PDF
8. مصطفی مهجوری, محمد شاهقلی, آرش کریمی پور, "The effects of initial temperature and pressure on the mechanical properties of reinforced calcium phosphate cement with magnesium nanoparticles: A molecular dynamics approach", International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol 135, 2022, PP.106067
    Status: Unavailable PDF
9. ژینگلونگ لیو, میترا ادیبی, محمد شاهقلی, اسکندر تلیلی, محمد سجادی, علی عبدالهی, ظ. لی, آرش کریمی پور, "Phase change process in a porous Carbon-Paraffin matrix with different volume fractions of copper oxide Nanoparticles: A molecular dynamics study", Journal of Molecular Liquids, Vol 366, 2022, PP.120296
    Status: Unavailable PDF
10. محمد شاهقلی, آرش کریمی پور, پویا فیروزی, امید ملک احمدی, مجید قشنگ, نسیر سعدون, نور ه عبید, شقایق بقایی, "Fabrication and characterization of synthesized hydroxyapatite/ ethanolamine for bone tissue engineering application", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol 650, 2022, PP.129591
    Status: Unavailable PDF
11. شاهرخ عباسی راد, آتنا اکبری, ملکه ملک زاده, محمد شاهقلی, حسین عربعلی بیک, حمیدرضا سلیقه راد, "Quantifying cortical bone free water using short echo time (STE-MRI) at 1.5T", Magnetic Resonance Imaging, Vol 71, 2020, PP.17-24
    Status: Unavailable PDF
12. محمد شاهقلی, سارا اولیویرو, فرانچسکو باینو, کیارا ویتاله-بروارونه, داریو گاستالدی, پاسکواله ونا, "Mechanical characterization of glass-ceramic scaffolds at multiple characteristic lengths through nanoindentation", Journal of the European Ceramic Society, Vol ۳۶-9, 2016, PP.2403-2409
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. رضوان فدا, محمد شاهقلی, , "بررسي سيمان استخواني کلسيم - فسفات تقويت شده جهت استفاده در بيماران مبتلا به پوکي استخوان کرونايي", دومين همايش ملي دانش سلامتي در مواجه با کرونا و حکمراني در جهان پسا کرونا, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1400
    Status: Unavailable PDF
2. مصطفی مهجوری, محمد شاهقلی, , "شبيه سازي ديناميک مولکولي بررسي تاثير دما بر گليکوپروتِين موجود در ويروس کرونا", دومين همايش ملي دانش سلامتي در مواجه با کرونا و حکمراني در جهان پسا کرونا, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1400
    Status: Unavailable PDF
3. سارا قیصری, محمد شاهقلی, , "شبيه سازي ديناميک مولکولي گليکوپروتين موجود در ويروس کرونا در تعامل با مولکلول هاي آب", دومين همايش ملي دانش سلامتي در مواجه با کرونا و حکمراني در جهان پسا کرونا, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1400
    Status: Unavailable PDF
4. مهسا طالبی, شاهرخ عباسی راد, ملکه ملک زاده, محمد شاهقلی, کیمیا فوده, حمیدرضا سلیقه راد, , "Variable flip angle T1 Relaxometry of cortical bone free water; correlation with themechanical compression test", Proceedings of the 28th scientific meeting of ISMRM, پاريس؛ فرانسه, 2020
    Status: Unavailable PDF
5. پریسا طاهری, متین لقایی, محمد شاهقلی, , "بررسي توزيع کرنش استخوان محاطي ايمپلنت دندان در فک پايين تحليل رفته به کمک روش المان محدود", اولين کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مهندسي پزشکي, دزفول, 1399
    Status: Unavailable PDF
6. علی بهرامیان, محمد شاهقلی, , "بررسي نحوه انتشار امواج فراصوت در قسمت هاي مختلف بدن", اولين کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مهندسي پزشکي, دزفول, 1399
    Status: Unavailable PDF
7. مائده کریمی, متین لقایی, محمد شاهقلی, , "شبيه سازي حالت ارگونوميک بدن به منظور ارزيابي و کاهش احتمال ابتلا به اختلالات RULA اسکلتي-عضلاني ناشي از رانندگي در مدت طولاني با استفاده از آزمون", اولين کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مهندسي پزشکي, دزفول, 1399
    Status: Unavailable PDF
8. پریسا نیکبخت, متین لقایی, محمد شاهقلی, , "شبيه سازي المان محدود (با ابعاد واقعي) مجموعه استخوان هاي فالانکس، تارس و متاتارس", اولين کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مهندسي پزشکي , دزفول , 1399
    Status: Unavailable PDF
9. نسرین هوشدارپور , متین لقایی, محمد شاهقلی, , "مدل‌سازي واقعي مهره چهارم کمري از ستون فقرات براساس تصاوير CT-Scan بيمار جهت بررسي رفتار مکانيکي تحت بارگذاري", اولين کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مهندسي پزشکي, دزفول, ۱۳۹۹
    Status: Unavailable PDF
10. نیلوفر عسکری, محمد شاهقلی, , "شبيه سازي ديناميکي فرايند سوراخکاري فک پايين با استفاده از روش المان محدود", اولين کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مهندسي پزشکي, دزفول, ۱۳۹۹
    Status: Unavailable PDF
11. حمید میرمحمدصادقی, محمد شاهقلی, , "شبيه سازي و مقايسه عملکرد سيستم هاي تعليق غيرفعال و نيمه فعال", کنفرانس دانشجويي مهندسي مكانيك, دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد, ۱۳۸۸
    Status: Unavailable PDF
12. محمد شاهقلی, مجتبی کرمانی, محسن لوح موسوی, , "تخمين عددي ارتفاع موثر در استحکام پيچ استوانه اي در ايمپلنت هاي دنداني به کمک روش اجزا محدود", کنفرانس دانشجويي مهندسي مكانيك, دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد, ۱۳۸۸
    Status: Unavailable PDF
13. محبوبه مرتضوی, محمد شاهقلی, علی سوادی, , "شبيه ساز حرکتي بالگرد بدون سرنشين", هشتمين کنفرانس سالانه بين المللي انجمن هوافضاي ايران, دانشگاه صنعتي مالک اشتر اصفهان, ۱۳۸۷
    Status: Unavailable PDF