جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
بورسيه پسا دکترا مهندسي پزشکي در دانشگاه علوم پزشکي تهران ۱۳۹۳ امور بين الملل بنياد ملي نخبگان محمد شاهقلی
برنده گرنت پژوهشي براي پروژه (ارزيابي جامع آب آزاد بافت استخوان کورتيکال: مطالعه اي سه بعدي بر روي تاثيرات تخلخل بر خواص مکانيکي استخوان) ۱۳۹۳ امور بين الملل بنياد ملي نخبگان
فارغ التحصيل دکتري رشته مهندسي پزشکي دانشگاه پلي تکنيک ميلان با معدل A ۱۳۹۳ دانشگاه پلي تکنيک ميلان
جايزه بنياد ملي نخبگان بهره مندي از نظام وظيفه تخصصي ۱۳۹۴ معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري محمد شاهقلی
گرنت پژوهشي شبکه آزمايشگاهي فناوري‌هاي راهبردي ۱۳۹۵ معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري