کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
اماده سازي اراضي 1393/06/05 سازمان نظام مهندسي اصفهان سازمان نظام مهندسي
دوره تخصصي تربيت نخبگان فرهنگ و هنر 1394/12/16 دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان
رويداد کارآفريني هم نت روستا 1395/09/27 بنياد نخبگان استان اصفهان بنياد نخبگان استان اصفهان
کتابخانه آنلاين جان وايلي 1395/09/25 دانشگاه آزاد اسلامي اسلامي نجف آباد انتشارات جان وايلي


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
مقاله نويسي 1390/09/22 دانشگاه آزاد اسلامي اسلامي نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي اسلامي نجف آباد