مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. امیرحسین شبانی, محمدسعید ایزدی, "بومي‎سازي بازآفريني يکپارچه شهري بافت‎هاي تاريخي شهر اسلامي", فصلنامه پژوهش هاي معماري اسلامي, Vol 5-15, ۱۳۹۶, PP.1-19
    Status: Available PDF
2. شیما طاهری, مریم قاسمی سیچانی, اميرحسين شباني, "Evaluating the literature of therapeutic landscapes with an emphasis on the search for the dimensions of health: A systematic review", Social Science , Vol 275, 2021, PP.1-12
    Status: Unavailable PDF
3. شیما طاهری, مریم قاسمی, امیرحسین شبانی, "تحليل بعد کالبدي در شفابخشي منظر پارک شهيد رجايي اصفهان", جغرافيا و توسعه فضاي شهري, Vol 10, 1402, PP.89-115
    Status: Unavailable PDF
4. احسان اميني, شيرين طغياني, اميرحسين شباني, "تبيين مؤلفه هاي فضاي شهري ويژه ي سالمندان با رويکرد روانشناسي محيطي(مطالعه موردي: منطقه 8 شهر شيراز)", نشريه تحقيقات کاربردي علوم جغرافيايي, Vol 23-68, 1402, PP.403-426
    Status: Unavailable PDF
5. سحر ایلخان, امیرحسین شبانی, فاطمه رجبی, "شاخص‌هاي طراحي باغ شفابخش در مراکز مراقبت از سالمندان با رويکرد بهبود سلامت روان سالمندان داراي افسردگي (مورد پژوهي: بيمارستان روانپزشکي آيت الله مدرس)", روان شناسي و روان پزشکي شناخت, Vol 9(5), 1401, PP.142-156
    Status: Unavailable PDF
6. محمد صفری, محمود محمدی, امیرحسین شبانی, زهرا فنایی, "رتبه‌بندي شاخص‌هاي تعيين محدوده بافت‌هاي ناکارآمد مياني شهري (مطالعه موردي: شهر رشت)", مطالعات برنامه ريزي سکونتگاه هاي انساني, Vol (17)2, 1401, PP.465-478
    Status: Unavailable PDF
7. زهرا اعتمادی, امیرحسین شبانی, "تدوين کاربست اقدام در بافت‌هاي تاريخي مبتني بر رويکرد بازآفريني فرهنگ‌مبنا (نمونه موردي: محله قنبر‌علي‌بيگ شهر لار)", جغرافيا و توسعه فضاي شهري, Vol 2(17), 1401, PP.55-76
    Status: Unavailable PDF
8. فهیمه نامور, خلیل حاجی پور, امیرحسین شبانی, محمود محمدی, "شناسايي عوامل موثر بر فرايند تنظيم مجدد زمين در بافت هاي فرسوده شهري(مطالعه موردي شهر شيراز)", فصلنامه مطالعات شهري, Vol 11-43, 1401, PP.65-76
    Status: Unavailable PDF
9. مينا هرندي, مجتبي رفيعيان, حميد صابري, اميرحسين شباني, "تدوين مدل نظري شهر دوستدار سالمند با استفاده از الگوي فراترکيب", فصلنامه جغرافيا برنامه ريزي منطقه اي, Vol 11-4, 1400, PP.129-144
    Status: Unavailable PDF
10. محمد رضا میرسعیدی, مسلم سید حسینی, فرشته احمدی, امیرحسین شبانی, "شناسايي و تعيين الگوي سازمان فضايي مراکز کار و فعاليت کلانشهرها(نمونه موردي :کلانشهر مشهد)", نشريه تحقيقات کابردي علوم جغرافيائي, Vol 21-61, 1400, PP.413-428
    Status: Unavailable PDF
11. شیما طاهری, مریم قاسمی سیچانی, امیرحسین شبانی, "تدوين رهنمودهاي طراحي باغ شفابخش با تاکيد بر ارتقاي سلامت سالمندان مبتلا به آلزايمر", مطالعات محيطي هفت حصار, Vol 36-10, 1400, PP.117-134
    Status: Unavailable PDF
12. رضا فتحی پور, شهاب کریمی نیا, الهام ناظمی, امير حسين شباني, "تحليل ادراک و آسايش بصري در بناهاي مسکوني در ارتباط با نور روز", نگرش هاي نو در جغرافياي انساني, Vol 13-2, 1400, PP.851-869
    Status: Unavailable PDF
13. ارسلان مالکی, امير حسين شباني, "برنامه ريزي توسعه گردشگري شهري اصفهان با تأکيد بر بازآفريني فرهنگ مبنا مطالعه موردي: منطقه 3 شهر اصفهان", فصلنامه جغرافيايي فضاي گردشگري, Vol 9-36, 1399, PP.77-93
    Status: Available PDF
14. پروین علیپور, امير حسين شباني, "اصول طراحي مراکز تجاري-تفريحي با رويکرد بازآفريني مؤلفه‌هاي سلامت روانِ بازار سنتي اصفهان", مطالعات محيطي هفت حصار, Vol 9-34, 1399, PP.89-104
    Status: Available PDF
15. فاطمه میرزایی, امير حسين شباني, "ارزيابي طرح بازآفريني بافت فرسوده شهري با رويکرد مشارکت مردمي(نمونه موردي مطالعه محله همت‌آباد اصفهان)", جغرافيا و مطالعات محيطي, Vol 9-34, 1399, PP.119-134
    Status: Available PDF
16. محمد صفری, محمود محمدی, امیرحسین شبانی, زهرا فنائی, "رويکرد ساختاري در تحليل شاخص‌هاي بازآفريني پايدار بافت هاي ناکارآمد مياني شهري (مطالعه موردي: شهر رشت)", دانش شهرسازي, Vol 4-3, 1399, PP.111-127
    Status: Available PDF
17. نرگس محجوب, مهرناز مولوی, اميرحسين شباني, الهام ناظمی, "الگوي سلسلهمراتبي معناپذيري مکان با برپايي رويدادها در فضاهاي عمومي شهري (مطالعه موردي: بافت پياده محدوده مرکزي شهر رشت)", دانش شهرسازي, Vol 4-1, 1399, PP.113-132
    Status: Available PDF
18. فهیمه نامور حقیقی شیرازی فرد, خلیل حاجی پور, اميرحسين شباني, محمود محمدی, "بررسي تطبيقي الگوهاي مديريت رشد شهري در کلان‌شهرشيراز", فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي شهري, Vol 10-39, 1398, PP.89-102
    Status: Available PDF
19. شیما طاهری, مريم قاسمي, امیرحسین شبانی, "ضرورت تدوين استانداردهاي بومي در طراحي فضاهاي قابل دسترس براي معلولان", ماهنامه دانش نما, Vol 25-25, 1395, PP.166-174
    Status: Unavailable PDF
20. مریم قاسمی سیچانی, امیر حسین شبانی, شيما طاهري, "بررسي نمونه اي موفق از مراكز توانبخشي در جهان مركز توانبخشي آسيب هاي نخاعي و مغزي بازل (سوئيس)", ماهنامه دانش نما, Vol 25-25, 1395, PP.74-80
    Status: Unavailable PDF
21. Shima Taheri, Amirhosein Shabani, "اصول مفهومي و کاربردي طراحي باغ هاي شفابخش براي جانبازان PTSD با تمرکز بر تئوريهاي کاهش استرس", مجله طب نظامي, Vol 18-3, 1395, PP.230-241
    Status: Unavailable PDF
22. الهه نقيبي, فرح حبيب, امير حسين شباني, "طراحي محور پياده در راستاي ارتقا تعاملات اجتماعي نمونه موردي محله خواجو اصفهان", مجله بين المللي معماري و توسعه شهري, Vol 5-2, 1394, PP.31-42
    Status: Unavailable PDF
23. امير حسين شباني, محمد سعید ایزدی, "رويکردي نوين به بازآفريني شهر خلاق", دو فصلنامه نقش جهان, Vol 4, 1393, PP.54-63
    Status: Available PDF
24. منصوره کیان ارثی, زینب طالبی, اميرحسين شباني, "چالش هاي آموزش طراحي معماري در روند تبديل ايده و طرح مايه به طرح معماري", فصلنامه پژوهش هنر, Vol 1-2, 1390, PP.45-56
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. سمیرا صباغی هرندی, بهاره دواری دولت ابادی, امیرحسین شبانی, , "چالش کرونا و فرصت هاي مديريت شهري براي ارتقا فضاي سبز شهري", دومين همايش ملي دانش سلامتي در مواجهه با کرونا و حکمراني درجهان پسا کرونا, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1400
    Status: Unavailable PDF
2. سحر ایلخان, امیرحسین شبانی, فاطمه رجبی, , "بررسي حکمت معماري اسلامي با محوريت تاثير باغ شفابخش بر سالمندان: مروري سيستماتيک", اولين همايش ملي علوم انساني و حکمت اسلامي, تهران, 1400
    Status: Unavailable PDF
3. امیر حسین شبانی, مائده سامانی, بنت الهدی قاسمیان, مریم عمواقایی, , "کرونا ويروس در جهان : تجارب و سياست ها در حوزه هاي محيط زيست ، حمل و نقل و طراحي شهري در مواجهه با ويروس کرون ا", اولين همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با کرونا و حکمراني در جهان پسارکرونا , دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد, 1399
    Status: Unavailable PDF
4. وجیهه کرداریان, امیرحسین شبانی, , "شناسايي و ارائه برخي ظرفيت هاي راهبردي شهرهاي اسلامي در مديريت بحران کوويد- 19", اولين همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با کرونا و حکمراني در جهان پسا کرونا, دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد, 1399
    Status: Unavailable PDF
5. منصوره فولادی, اميرحسين شباني, امیر اکبری نژاد, , "واکاوي نقش مؤلفهي جمعيتي بر تابآوري شهري (نمونه مطالعاتي: شهر سلفچگان)", کنفرانس بين المللي امنيت، پيشرفت و توسعه پايدار مناطق مرزي، سرزميني و کلان شهري, تهران, 1397
    Status: Unavailable PDF
6. امیرحسين شباني, امیرحسن مهدی پور, محمدمهدی هاشمی نیا, بهاره معینیان, , "بازافريني فضاي گمشده شهري با رويکرد توسعه سنتي محلات (نمونه موردي:محله سرچشمه اصفهان)", کنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران, تهران, 1397
    Status: Unavailable PDF
7. الهام باكوچي, اميرحسين شباني, , "طراحي مکان امن براي اقشار آسيب پذير", چهارمين همايش بين المللي مهندسي سازه , تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
8. مهسا عباسی, امیرحسین شبانی, , "بررسي و تعريف شاخص هاي اجتماعي_فرهنگي شهر خلاق در توسعه شهري اصفهان", سومين همايش بين المللي ملي معماري، عمران و شهرسازي در آغاز هزاره سوم, تهران, 1396
    Status: Available PDF
9. شادی میثمي, امیرحسین شبانی, , "بازآفريني بافتهاي فرسودهي شهري با رويكرد توسعهي پايدار", سومين همايش بين المللي ملي معماري، عمران و شهرسازي در آغاز هزاره سوم, تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
10. فرناز شبانی, امیر حسین خلیلپور , , "تبيين شاخصهاي مکاني- فضايي شهر خلاق با رويکرد ايراني-اسلامي", سومين همايش بين المللي ملي معماري، عمران و شهرسازي در آغاز هزاره سوم, تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
11. حمید عبدالله عبدالله نجف ابادی, امیر حسین شبانی, , "بررسي نقش مشارکت مردمي در توسعه پايدار شهري", کنفرانس بين المللي عمران،معماري و شهرسازي ايران معاصر, تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
12. معصومه حسینی, امیر حسین شبانی, , "رتبه بندي محلات منطقه پنج شهر اصفهان از لحاظ شاخص فضاهاي عمومي در تحقق شهر خلاق با استفاده از مدل تاپسيس", سومين همايش ملي معماري، عمران و شهرسازي در آغاز هزاره سوم, تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
13. امید رمضانی بروجنی, امیر حسین شبانی, , "بررسي نظريات سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار اجتماعي", سومين کنفرانس سالانه بين المللي عمران،معماري و شهرسازي, شيراز, 1396
    Status: Unavailable PDF
14. امیر حسین شبانی, نیلوفر سکندری, , "طراحي محور پياده فرهنگي – گردشگري (نمونه موردي محله دردشت اصفهان)", ششمين کنفرانس بين المللي توسعه پايدار و عمران شهري, اصفهان, 1395
    Status: Unavailable PDF
15. سمیه طغیانی , امیرحسین شبانی, , "رويکرد معماري هويت گرا بر اساس الگوي خانه هاي سنتي به طراحي مجتمع هاي مسکوني بلند مرتبه", سومين کنفرانس بناهاي بلند, تهران, 1395
    Status: Unavailable PDF
16. امیرحسین شبانی, , "بررسي تجارب موفق مناسب سازي فضاهاي شهري در جهان", اولين همايش ملي مناسب سازي اماکن و معابر جهت تسهيل تردد معلولان، جانبازان و سالمندان, تهران, 1395
    Status: Unavailable PDF
17. شیما طاهری, اميرحسين شباني, , "تبيين مدل مفهومي تجديد حيات فضاهاي شهري در بازافريني شهري", اولين کنفرانس ملي معماري اسلامي، ميراث شهري و توسعه پايدار, تهران , 1395
    Status: Available PDF
18. شيما طاهري, امير حسين شباني, , "بررسي و ارزيابي حس مكان (نمونه موردي مسجد شيخ لطف الله)", اولين همايش سراسري مباحث كليدي در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي در ايران, گرگان-دانشگاه فرهنگيان, 1395
    Status: Available PDF
19. اعظم السادات سليمي, امير حسين شباني, , "بررسي و شناخت اصول و مباني طراحي محيط جهت ارتقائ يادگيري و سلامت رواني دانشجويان ", كنفرانس بين المللي معماري شهرسازي عمران هنر محيط زيست , تهران , 1394
    Status: Available PDF
20. سميه طفياني, امیر حسین شبانی, , "بازنگري انعطاف پذيري حياط هاي ايراني در طراحي مجموعه هاي بلند مرتبه مسكوني", پنجمين كنفرانس بين المللي توسعه پايدار و عمران شهري, اصفهان, 1394
    Status: Available PDF
21. محمدباقر آقاحسینی, , "معرفي تکنيک ارزيابي کيفيت کالبدي پياده راه SPACES", همايش بين المللي زندگي پياده در شهر, تهران, 1390
    Status: Available PDF
22. امیرحسین شبانی شبانی, فرشته ملائی, ساناز خدایی, مریم میرزایی, , " ارزيابي طرح جامع دربومهاي بياباني", همايش ملي بوم هاي بياباني، گردشگري و هنرهاي محيطي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1390
    Status: Unavailable PDF
23. امیرحسین امیرحسین شبانی , حمیدرضا بهمن پورخالصی , , "جايگاه آسايش اقليمي درفرآيند طراحي فضاهاي شهري با تاكيد بربومهاي بياباني", همايش ملي بوم هاي بياباني، گردشگري و هنرهاي محيطي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1390
    Status: Unavailable PDF