سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي عمران-سازه يو تي ام مالزي 1394
کارشناسی ارشد مهندسي عمران-سازه يو تي ام مالزي 1390
کارشناسی مهندسي عمران-عمران آزاد اسلامي ياسوج ايران 1388

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مديرگروه كارشناسي عمران دانشكده مهندسي عمران، واحد نجف اباد 1394 1397
معاونت علمي انجمن دانشجويان مهندسي عمران در جنوب شرق آسيا رايزني فرهنگي دانشجويان ايراني در شرق آسيا 2012 2015

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مطالعات آزمايشگاهي و عددي اتصالات در سازه ها، تكنولو‍ژي مصالح و بتن