کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
پيکربندي يک خدمتگزار نام در سيستم عامل لينوکس 1381/06/13 چهارمين همايش ملي دانشجويي انجمن کامپيوتر ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد
برپايي خدمتگزار SAMBA در لينوکس و نحوه ارتباط آن با سيستم عامل ويندوز 1381/06/13 چهارمين همايش ملي دانشجويي انجمن کامپيوتر ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد
سخنراني: به روز رساني سيستم‌هاي نرم‌افزاري و کاهش هزينه‌هاي ناشي از آن 1393/09/23 دانشکده کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد