طرحهای پژوهشی

1. لیلا صرامی , "ارزيابي اختلالات رشد حرکتي در کودکان مبتلا به اوتيسم", تاریخ تصویب طرح :1400/12/17, تاریخ خاتمه :1401/08/19