مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی


مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. لیلا صرامی, , "تمرين مقاومتي هنگام همه گيري ويروس کوويد-19", اولين همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با کرونا و حکمراني در جهان پساکرونا, دانشگاه ]زاد اسلامي واحد نجف آباد, 1399
    Status: Unavailable PDF