سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مقايسه سطوح استروژن،LH ،FSH در سنين يايسگي بين زنان ورزشکار و غير ورزشکار. (سخنراني)-در ششمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي در اسفند 83 دانشگاه اصفهان-در هفته پژوهش سال 1385 دانشگاه آزاد اسلامي وا
2 اعتياد به ورزش (سخنراني) در هفته پژوهش سال 1387 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
3 مقايسه ترکيب بدني دانشجويان دختر فعال و غير فعال دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد.(پوستر) -همايش منطقه اي کاربرد علوم ورزشي در پيشرفت تربيت بدني 12 اسفند 1384 دانشگاه آزاد واحد مبارکه
4 تاثير روزه داري در وضعيت سلامت عمومي و ميزان شادکامي افراد فعال و غير فعال حرکتي (سخنراني)-در همايش ملي 15 ارديبهشت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
5 مقايسه اثربخشي مربيان داخلي و خارجي ليگ برتر فوتبال از ديدگاه بازيکنان (پوستر) -در همايش ملي 15 ارديبهشت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
6 بررسي سطح رضايت زناشويي در ميان همسران مربيان حرفه اي و غير حرفه اي اصفهان (پوستر) - در همايش ملي 15 ارديبهشت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
7 نقش ورزش زورخانه اي در کاهش تنش هاي عصبي و تسهيل کننده روابط اجتماعي (طرح تحقيقاتي) دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد