کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
اصول تعليم و تربيت اسلامي 1390/04/03 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر
کارگاه آموزشي ارزشيابي اندازه گيري و آزمون 1387/12/20 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه آموزش ايجاد وبلاگ 1386/06/17 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه آموزشي روشهاي برقراري ارتباط موفق 1386/04/28 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه آموزشي آشنايي با قوانين و آيين نامه هاي پژوهشي 1386/04/19 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه برنامه ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس 1383/03/31 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه آموزشي الگوهاي ياددهي يادگيري1 1384/06/16 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه روش شناسي تحقيق 1383/04/20 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه آموزشي مقاله نويسي علمي به زبان انگليسي 1384/12/10 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه آموزشي مقاله نويسي علمي به زبان فارسي 1384/10/25 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه آموزشي نحوه نگارش توصيه نامه CV 1385/04/26 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه آموزشي بهينه سازي روابط انساني در دانشگاه 1385/06/30 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
آموزش مقدماتي سخت افزار و نرم افزار بوردهاي آردوينو 1400/06/28 اتاق جلسات آنلاين مرکز تحقيقات پردازش ديجيتال و بينايي ماشين - لينک : مرکز تحقيقات پردازش ديجيتال و بينايي ماشين
نرم افزارهاي کدويژن و پروتوئس 1400/04/06 اتاق جلسات آنلاين مرکز تحقيقات پردازش ديجيتال و بينايي ماشين - لينک : مرکز تحقيقات پردازش ديجيتال و بينايي ماشين
آموزش مقدماتي عملي برنامه ريزي بوردهاي FPGA توسط نرم افزار ISE به زبان VHDL 1400/11/14 آزمايشگاه معماري کامپيوتر دانشکده برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد مرکز تحقيقات پردازش ديجيتال و بينايي ماشين
نرم افزار پروتيوس 1401/03/07 اتاق جلسات آنلاين مرکز تحقيقات پردازش ديجيتال و بينايي ماشين مرکز تحقيقات پردازش ديجيتال و بينايي ماشين
آموزش نرم‌افزار پروتئوس و کدويژن 1402/03/05 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد مرکز تحقيقات پردازش ديجيتال و بينايي ماشين
آشنايي با تراشه هاي FPGA 1401/11/06 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد مرکز تحقيقات پردازش ديجيتال و بينايي ماشين
آموزش نرم‌افزار پروتئوس (مدار منطقي) 1402/02/29 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد مرکز تحقيقات پردازش ديجيتال و بينايي ماشين