طرحهای پژوهشی

1. پیام سنایی مهران صادقی دینانی , "طراحي و ساخت مدار داده برداري و پردازش امواج EOG مبتني بر تراشه ADS1294 جهت ارسال پيامک", تاریخ تصویب طرح :1401/03/16, تاریخ خاتمه :1401/10/01
2. پیام سنایی هادی ریاحی چلوانی , "طراحي و ساخت مدارات کنترل کيفيت عملکردي و بهينه ساز مصرف انرژي در دستگاه هاي جوش اينورتري", تاریخ تصویب طرح :1401/01/18, تاریخ خاتمه :1401/10/03
3. مهدی عجمین همدانی پیام سنایی , "طراحي و ساخت بورد FPGA جهت تشخيص لبه در تصاوير مبتني بر الگوريتم SOBEL و بهينه سازي آن با سه رويکرد کاهش حجم سخت افزار به کار برده شده، افزايش سرعت محاسبات و افزايش دقت", تاریخ تصویب طرح :1400/03/30, تاریخ خاتمه :1400/09/09
4. پیام سنایی سید محمود دانشور فرزانگان رضا جمشیدیان قلعه سفیدی , "پياده‌سازي و ارزيابي شبکة موردي متحرک دوربرد با پروتکل ديجي‌مش بر اساس ماژول Xbee Pro 900HP جهت سامانه‌هاي آموزشي شبيه‌ساز نبردِ مبتني بر ليزرتگ", تاریخ تصویب طرح :1399/11/28, تاریخ خاتمه :1400/10/27
5. پیام سنائی محمد جواد براتی , "طراحي و ساخت دستگاه آزمايش کننده کامپيوتر خودرو با قابليت تست و شبيه سازي حسگرها و عملگرها", تاریخ تصویب طرح :1399/07/13, تاریخ خاتمه :1399/10/18
6. همایون مهدوی نسب , "طرح پژوهشي بررسي مقايسه‌اي هسته‌هاي درونيابي مختلف در كيفيت تخمين حركت به روش مش در دنباله‌هايي تصاوير ديجيتال", تاریخ تصویب طرح :1385/03/01, تاریخ خاتمه :1386/03/01
7. , "طرح پژوهشي طراحي و ساخت يك روبات لايبرنت", تاریخ تصویب طرح :1383/03/01, تاریخ خاتمه :1384/03/01
8. مهران عمادی , "طرح پژوهشي ساخت شكل موج‌هاي سينوسي سه فاز با فركانس متغيير از1/0 هرتز تا 400 هرتز به روش Wavetable .", تاریخ تصویب طرح :1383/03/01, تاریخ خاتمه :1384/03/01
9. مهرداد آذزبررزین , "طرح پژوهشي infusion pump / drop counter شمارندة قطرات سرم .", تاریخ تصویب طرح :1382/03/01, تاریخ خاتمه :1383/03/01