مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. پيام سنايي, پیمان معلم, فربد رزازی, "An interpolation filter based on natural neighbor Galerkin method for salt and pepper noise restoration with adaptive size local filtering window", Signal Image and Video Processing, Vol 13-5, 2019, PP.895–903
    Status: Unavailable PDF
2. پيام سنايي, پیمان معلم, فربد رزازی, "A structural post-processing method for enhancing intensity restoration of low-density impulse-noise for decision based filters", Journal of Visual Communication and Image Representation, Vol 51, 2018, PP.40–55
    Status: Unavailable PDF
3. پیام سنائی, پیمان معلم, فربد رزازی, "A structural refinement method based on image gradient for improving performance of noise-restoration stage in decision based filters", Digital Signal Processing, Vol 75, 2018, PP.242–254
    Status: Unavailable PDF
4. پیام سنائی, پیمان معلم, فربد رزازی, "Structure-based interpolation method for restoring the intensity of low-density impulse noise", IET Image Processing, Vol (9) 1, 2018, PP.1577-1585
    Status: Unavailable PDF
5. سعید صانعی, مریم ذهب صنیعی, "Cephalogram analysis applying template matching and fuzzy logic", Image and Vision Computing, Vol 18, 1999, PP.39–48
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. محمد جواد براتی, پیام سنائی, محمد علی زنجانی, , "کاربرد سيستمهاي ميکروالکترومکانيکي در سيستم هاي مختلف الکترونيکي (پزشکي-خودرو- نظامي و صنعتي)", ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند – دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1401
    Status: Unavailable PDF
2. پریسا مهتاب, محمد علی زنجانی, پیام سنایی, , "مقايسه کننده ديناميکي با کارايي بالا با استفاده از ترانزيستور نانولوله کربني", ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند – دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجفآباد, نجف آباد - ايران, 1401
    Status: Unavailable PDF
3. خدیجه رستمی, پیام سنایی, , "طراحي يک مبدل با توان مصرفي پايين و نويز کم مبتني بر يک مقايسهگر جريان ADC", چهارمين همايش ملي تحقيقات ميان رشته اي در علوم مهندسي و مديريت, تهران - ايران, 1401
    Status: Unavailable PDF
4. مهدی عجمین همدانی, پیام سنایی, , "تبديل تصاوير RGBبه خاکستري با استفاده از واحدهاي DSP48E1تراشة ARTIX-7با رويکرد افزايش دقت پردازش و کاهش تعداد واحدهاي محاسباتي", دومين کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1401
    Status: Available PDF
5. علیرضا کیانی, محمد مشکاتی, , "Caller ID امکاني نوين", كنفرانس ملي برق و کامپيوتر در دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد1388 NEEC2010, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد, 1388
    Status: Available PDF
6. علیرضا کیانی, محمد مشکاتی, , "کنترل تجهيزات از راه دور با استفاده از Caller ID", كنفرانس ملي برق و کامپيوتر در دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد1388 NEEC2010, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1388
    Status: Available PDF
7. مهران عمادی, , "ساخت شكل موج‌هاي سينوسي سه فاز با فركانس متغير از 1/0 هرتز تا 400 هرتز به روش Wavetable. ", كنفرانس ملي الكترونيك و مخابرات IETC – تهران – دانشگاه آزاد اسلامشهر, تهران - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر, 1386
    Status: Available PDF
8. سلمان بیاتی, , "شبکه‌هاي مخابراتي نسل آينده (NGN)", كنفرانس ملي الكترونيك و مخابرات IETC – تهران – دانشگاه آزاد اسلامشهر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر - تهران, 1386
    Status: Available PDF
9. سمیرا پوستی, , "مديريت زنجيرة تأمينSupply Chain Management ", همايش منطقه‌اي نوآوري در فنآوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي واحد مبارکه, دانشگاه آزاد اسلامي واحد مبارکه, 1386
    Status: Available PDF
10. , "طراحي و پياده‌سازي يك شبكه سريال براي سيستم‌هاي ميكروكنترولري مبتني بر پروتكل RS232 ", همايش منطقه‌اي نوآوري در فنآوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي واحد مبارکه, دانشگاه آزاد اسلامي واحد مبارکه, 1386
    Status: Available PDF
11. , "گذرگاهSPI و نحوه عملکرد آن", همايش منطقه‌اي نوآوري در فنآوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي واحد مبارکه, دانشگاه آزاد اسلامي واحد مبارکه, 1386
    Status: Available PDF
12. عباس نیازعلیزاده, , "بررسي و مقايسة تخمين بيشينة دماي هوا توسط شبكه‌هاي عصبي TDNN با دوره‌هاي‌ آموزشي كوتاه و بلند مدت", هفتمين همايش ملي پيشبيني عددي وضع هوا - تهران پژوهشکده هواشناسي, تهران, 1386
    Status: Unavailable PDF
13. مهران عمادی, , "ساخت شكل موج‌هاي سينوسي سه فاز به روشDDFS مبتني بر تراشه‌هاي FPGA", اولين همايش منطقه اي مرزهاي دانش در مهندسي برق و کامپيوتر- اسفند 1385- دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي, 1385
    Status: Available PDF
14. علیرضا ایزدپناه, مرتضی نوریان, , "طراحي و ساخت كارت I/O به منظور توليد شكل موجهاي متناوب با استفاده از متد Wavetable", دومين كنفرانس دانشجويي كامپيوتر ، دانشگاه آزاد نجف آباد, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1380
    Status: Available PDF
15. سعید صانعی, مریم ذهب صنیعی, , "Fuzzy detection of craniofacial landmarks", Image Processing and Its Applications, 1997., Sixth International Conference on, Dublin, 1997
    Status: Available PDF
16. کیوان صانعی, , "Recognition of craniofacial landmarks applying fuzzy logic", پنجمين كنفرانس مهندسي برق ايران دانشگاه صنعتي شريف, دانشگاه صنعتي شريف تهران, 1376
    Status: Available PDF