سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری الکترونيک علوم و تحقيقات تهران ايران 1397
کارشناسی ارشد الکترونيک دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1375
کارشناسی الکترونيک دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1372

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه الکترونيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1380 1382
مدير آزمايشگاههاي دانشکده برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1382 1382
دفتر سنجش و نظارت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1385 1386
مدير گروه مخابرات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1387 1389
مدير گروه کنترل و مهندسي پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1389 1390

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 ميکروپروسسورها و ميکروکنترولرها
2 زبانهاي توصيف سخت افزار و آرايه هاي منطقي برنامه پذير
3 مدارات واسطه
4 پردازش تصوير
5 سازمان و معماري و طراحي کامپيوتر
6 پردازش سيگنالهاي ديجيتال