دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 رياضي عمومي 1
2 رياضي عمومي 2
3 رياضي پيش نياز
4 رياضي 6
5 رياضي 7
6 مباني رياضي
7 توپولو‍ژي
8 معادلات ديفرانسيل

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات