مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. راضیه دارنگ, سعید نصری, منصور زینلی, "A new phase unwrapping method for cross-track interferometric synthetic aperture radar systems", Measurement, Vol 205, 2022, PP.112142
    Status: Unavailable PDF
2. سپیده کدخدائی الیادرانی, سعید نصری, "Gaussian Mixture Model Based Moving Object Detection and Tracking for Traffic Surveillance", Majlesi Journal of Mechatronic Systems, Vol 9(1), 2020, PP.17-22
    Status: Unavailable PDF
3. علی دادخواه, سعید نصری, "Improving person Re-Identification Rate in Security Cameras by Orthogonal Moments and a Distance-based Criterion", Majlesi Journal of Electrical Engineering, Vol 14-4, 2020, PP.85-91
    Status: Unavailable PDF
4. اعظم سلطانی, سعید نصری, "Improved algorithm for multiple sclerosis diagnosis in MRI using convolutional neural network", IET Image Processing, Vol 14 (1, 2020, PP.4507-4512
    Status: Unavailable PDF
5. مریم تمیجی, سعید نصری, "Data Aggregation for Increase Performance of Wireless Sensor Networks Using Learning Automata Approach", Wireless Personal Communications, Vol 108-1, 2019, PP.187-201
    Status: Unavailable PDF
6. Saeed Nasri, Alireza Behrad, Farbod Razzazi, "Spatio-Temporal 3D Surface Matching for Hand Gesture Recognition using ICP Algorithm", SIGNAL IMAGE AND VIDEO PROCESSING, Vol 9, 2015, PP.1205-1220
    Status: Unavailable PDF
7. Saeed Nasri, Alireza Behrad, Farbod Razzazi, "A Novel Approach for Dynamic Hand Gesture Recognition using Contour Based Similarity Images", INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, Vol 92, 2015, PP.662-685
    Status: Unavailable PDF
8. مهدی مرادیان, سعید نصری, مجید طیرانی, "طراحي تقسيم كننده ويلكينسون نامتعادل توسط خطوط ريز نوار تزويج شده نامتقارن", روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 3, 1391, PP.57-65
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. ملیحه فیاض ایزدی, سعید نصری, , "مروري بر روشهاي تشخيص توده بدخيم تيروييد از روي تصاوير سونوگرافي بر اساس يادگيري ماشين", دومين کنفرانس علوم کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1401
    Status: Unavailable PDF
2. خاطره رعنا, سعید نصری, , "مروري بر روشهاي تشخيص کوويد-19 با استفاده از تصاوير پزشکي ريوي", دومين همايش ملي توليد دانش سلامتي و حکمراني در جهان پساکرونا , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1400
    Status: Unavailable PDF
3. سجاد کولیوند, سعید نصری, , "امنيت پارکينگ هوشمند مبتني بر اينترنت اشياء با بهره گيري از شبکه عصبي", چهارمين کنفرانس ملي فنآوري هاي نوين در مهندسي برق و کامپيوتر, اصفهان- ايران, 1400
    Status: Unavailable PDF
4. ناهید معینی, سعید نصری, , "تشخيص نفوذ به کمک شبکه عصبي عميق جهت جلوگيري از نقض امنيت در اينترنت اشيا", چهارمين کنفرانس ملي فنآوري هاي نوين در مهندسي برق و کامپيوتر, اصفهان- ايران, 1400
    Status: Unavailable PDF
5. آرمان اکبری, سعید نصری, , "بازيابي تصاوير براساس محتوي از روي ويژگي هاي بافتي و تبديل ويولت", ششمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات, تهران, 1398
    Status: Unavailable PDF
6. لیلا سادات موسوی خوابجانی, سعید نصری, , "مروري بر سيستم هاي تشخيص و شناسايي علايم ترافيکي", ششمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات, تهران, 1398
    Status: Unavailable PDF
7. مژده ساوج, سعید نصری, , "ناحيه بندي بطن چپ در تصاوير MRI قلب بر اساس آناليز نقشه گراديان در فضاي قطبي با استفاده ازروش بهينه سازي تکامل تفاضلي", ششمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات, تهران, 1398
    Status: Unavailable PDF
8. سهیلا مناجاتی , سعید نصری, , " روشي جهت بهبود افزايش طول عمر شبکه هاي حسگر بي سيم مبتني بر دواير متحدالمرکز و گره چاهک با استفاده از الگوريتم تکاملي فرهنگي", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و بلاک چين ايران, تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
9. شقایق سلمانیان , سعید نصری, , "مروري بر روش هاي مسير يابي در شبکه هاي سنسور بي سيم داراي چاهک متحرک", پنجمين کنفرانس تکنولوژي در مهندسي برق و کامپيوتر (ETECH_2020), تهران- مرکز تحقيقات مخابرات ايران, 1399
    Status: Unavailable PDF
10. وجیهه حقیقی , سعید نصری , محمدرضا مصلحی , , "ارائه يک روش جديد براي بهبود مديريت اعتماد در رايانش ابري مبتني برالگوريتمهاي فراابتکاري", کنفرانس ملي صنعت برق و الکترونيک, اهواز- ايران, 1399
    Status: Unavailable PDF
11. حبیب الله وزیری نژاد, سعید نصری, , "ارائه يک روش جديد در بهبود کيفيت تصوير مبتني بر هيستوگرام و الگوريتم هاي تکاملي", کنفرانس ملي بازيابي تعاملي اطلاعات, تهران., 1398
    Status: Unavailable PDF
12. مریم قربانی, سعید نصری, , "ارائه يک مدل ترکيبي در نهان نگاري و تشخيص وجود تصوير نهان شده در تصاوير پزشکي با استفاده از ترکيب موجک گسسته ، تبديل کيسنوسي گسسته و شبکه هاي عصبي مک", پنجمين کنفرانس ملي محاسبات توزيعي و پردازش داده هاي بزرگ, دانشگاه شهيد مدني آذربايجان-تبريز, 1398
    Status: Unavailable PDF
13. لیلا شمسعلی, سعید نصری, , "ارائه الگوريتم ترکيبي جديد قطعه بندي تصوير براي شناسايي اهداف در تصاوير SAR", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران– دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجفآباد , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
14. الهام سوفسطائی, سعید نصری, , "مروري بر روش هاي شناسايي هويت از روي تصاوير چهره", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران , دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
15. فرنوش خیرمند, سعید نصری, , "مزيت استفاده از سيستمهاي بيومتريک چندمدلي: مروري جامع ", دومين کنفرانس ملي دانش و فناوري علوم مهندسي ايران, تهران, 1397
    Status: Unavailable PDF
16. مژده ساوج, سعید نصری, , "مروري بر روش هاي موجود در ناحيه بندي بطن چپ قلب در تصاوير MRI", شانزدهمين همايش ملي پژوهشهاي نوين در علوم فناوري, کرمان, 1397
    Status: Unavailable PDF
17. الناز بیات, سعید نصری, , "تشخيص هويت با استفاده از ويژگي‌هاي محلي چهره وکلوني زنبور عسل مصنوعي وطبقه‌بندي کننده ماشين بردار پشتيبان", چهارمين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در مهندسي برق، مکانيک، کامپيوتر و فنآوري اطلاعات, دانشگاه شيراز, 1397
    Status: Unavailable PDF
18. امیر سعید آراستگان, سعید نصری, , "روشي سريع براي افزايش تفکيک¬پذيري تک¬تصوير به کمک الگوريتم Backprojection", First International Conference on Computer Science and Engineering , دانشگاه آزاد اسلامي-واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
19. نسرین گرامیان, سعید نصری, , "مروري جامع بر روش هاي تشخيصحرکت انسان به وسيله ويژگيهاي محلي مکاني-زماني", First International Conference on Computer Science and Engineering , دانشگاه آزاد اسلامي-واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
20. مرضیه سادات خشوعی اصفهانی, سعید نصری, سجاد فرخی, , "مروري جامع بر روش‌هاي رنگي‌سازي مبتني بر نمونه", First International Conference on Computer Science and Engineering , دانشگاه آزاد اسلامي-واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
21. هاجر نریمانی, سعید نصری, , "مروري جامع بر روش‌هاي آشکارسازي پوسيدگي دندان", First International Conference on Computer Science and Engineering, دانشگاه آزاد اسلامي-واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
22. پریسا مظاهری کلهرودی, سعید نصری, سعید آیت, , "بررسي و مقايسه معيار هزينه ارتباطي در انواع الگوريتم¬هاي نگاشت شبکه روي تراشه دوبعدي توري", First International Conference on Computer Science and Engineering , دانشگاه آزاد اسلامي-واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
23. نیما رجائیان, سعید نصری, , "شناسايي هويت افراد بر اساس تصوير چهره با استفاده از روش ويولا-جونز و ماشين بردار پشتيبان SVM", First International Conference on Computer Science and Engineering, دانشگاه آزاد اسلامي-واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
24. آسیه پولادچنگ, سعید نصری, منصور زینلی نجف آبادی, , "کاهش نويز تصاوير فراصوت مبتني بر تبديل چند مقياسي و نسل جديد کرولت", دومين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر, رامسر-ايران, 1395
    Status: Unavailable PDF
25. محمدرضا همتی, سعید نصری, , " بررسي و طراحي سيستم تشخيص خطا و تلرانس در مدارات ديجيتال و آنالوگ", دومين کنفرانس بين المللي پژوهش در علوم و تکنولوژي , استانبول-ترکيه, 1394
    Status: Unavailable PDF
26. محمدرضا همتی, سعید نصری, , "افزايش تحمل پذيري خطا بوسيله الگوريتم مسيريابي کلوني زنبور عسل در راستاي جايگزيني گره¬ ي خراب در شبکه¬ هاي روي تراشه(NoC)", 1st International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering(ICNRAECE), تهران, 2016
    Status: Unavailable PDF
27. راشین نیرومند جزی, سعید نصری, , "سيستم نظارت چهره راننده براي تشخيص خستگي و خواب¬آلودگي و حواس¬پرتي مبتني بر منطق فازي", دومين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر, رامسر- ايران, 1395
    Status: Unavailable PDF
28. علی رضا مشکوة روحانی, سعید نصری, ایوب باقری, , "ارائه الگوريتمي جديد براي حذف نويز از تصاوير ديجيتالي با استفاده از شبکه هاي عصبي و فيلتر مياني", سومين کنگره بين المللي کامپيوتر، برق و مخابرات , دانشگاه تربت حيدريه, 1395
    Status: Unavailable PDF
29. علیرضا مشکوة روحانی, ایوب باقری, سعید نصری, عاطفه جعفری نعیمی, , "معيار سنجي عملکرد الگوريتم هاي مسير يابي شبکه هاي ادهاک توسط آنتن هاي جهت دار در نرم افزارهاي شبيه ساز", اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و کامپيوتر , تهران, 1395
    Status: Unavailable PDF
30. امین مرادمند جزی, سعید نصری, منصوره نوری, , "يک روش بهبود يافته به منظورتشخيص اتوماتيک تابلوهاي محدوديت سرعت مبتني بر الگوريتم Hu Invariant", دومين کنفرانس بين المللي و سومين همايش ملي کاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي, دانشگاه فردوسي مشهد, 1394
    Status: Unavailable PDF
31. محمد فاقدی, سعید نصری, , "وب کاوي با استفاده از رايانش ابري", دومين کنفرانس بين المللي و سومين همايش ملي کاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي , دانشگاه فردوسي مشهد, 1394
    Status: Unavailable PDF
32. محمدرضا همتی, سعید نصری, مهران صدیقی دوست, , "تحقيقي بر توپولوژي مبتني بر خوشه در شبکه هاي بر روي تراشه سه بعدي", کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در علوم مهندسي , امارات متحده عربي - دوبي, 1394
    Status: Unavailable PDF
33. محمدرضا همتی, سعید نصری, , "طراحي سيستم تشخيص خطا و تلرانس در مدارات CMOS ديجيتال و آنالوگ", دومين کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي, استانبول - ترکيه, 1394
    Status: Unavailable PDF
34. مریم تمیجی, سعید نصری, علی قیاسیان, , "الگوريتم بهبوديافته تجميع داده‌ها براي شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم با رويکرد آتاماتاي يادگيري", سومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات, تهران - دانشگاه نربيت مدرس, 1394
    Status: Unavailable PDF
35. مهدی فروزنده, سعید نصری, , "ارائه يک الگوريتم ترکيبي جهت بازسازي نمايش لبه هاي افقي و عمودي در تصاوير با ساختار پيکسل هاي شش ضلعي", سومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات, تهران-دانشگاه تربيت مدرس, 1394
    Status: Unavailable PDF
36. محبوبه توكلي هفشجاني, سعيد نصري, پرستو خيري, , "بررسي و مقايسه چند مدار جمع كننده در منطق برگشت پذير", اولين همايش داخلي مهندسي كامپيوتر و فن آوري اطلاعات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجن, 1393
    Status: Unavailable PDF
37. محمدرضا همتی, سعید نصری, احمد نکوئی, , "افزايش تحمل پذيري خطا بوسيله الگوريتم مسيريابي مورچگان در راستاي جايگزيني گره ي خراب در شبکه هاي روي تراشه بي سيم(NoC)", International Confernce on Research in Science and Technology, کوالالامپور- مالزي, 2015
    Status: Unavailable PDF
38. مهدی فروزنده, سعید نصری, , "بهبود نمايش لبه هاي افقي و عمودي در لبه يابي با الگوريتم کني و در ساختار شش ضلعي", نهمين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران, دانشگاه شهيد بهشتي - تهران , 1394
    Status: Unavailable PDF
39. رسول مختاری قمبوانی, سعید نصری, , "تشخيص ضايعات بيماري MS از روي تصاوير MRI به کمک پردازش تصوير و شبکه هاي عصبي مصنوعي", دومين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، دانشکده مهندسي کامپيوتر , 1393
    Status: Unavailable PDF
40. آزاده فتحی پور دهکردی, سعید نصری, , "مروري بر بينايي ماشين و کاربردهاي آن", نهمين سمپوزيوم پيشرفتهاي علوم و تکنولوژي-همايش ملي علوم و مهندسي كامپيوتر, مشهد, 1393
    Status: Unavailable PDF