کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
•دوره آشنايي با شيوه نگارش استاندارد ملي ايران (استاندارد شماره 5) – 1392 1392/02/26 تهران انجمن خوردگي ايران
مهارت‌هاي کسب و کار 1388/05/16 تهران موسسه کار و تامين اجتماعي
دوره مقدماتي حفاظت در برابر اشعه 1386/05/15 تهران سازمان انرژي اتمي ايران


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
آشنايي با تکنيک هاي الکتروشيميايي خوردگي 1387/01/26 تهران دانشگاه تربيت مدرس تهران