طرحهای پژوهشی

1. احسان صائب نوری فائزه علی بابایی محمد تقی ثابتین سینا صمیمی سده علی صالحی سده فرهام امین شرعی , "بررسي تصفيه پذيري پساب‌هاي صنعتي در شرکت فولاد مبارکه اصفهان به وسيله نانوذرات فرات (VI)", تاریخ تصویب طرح :1397/08/12, تاریخ خاتمه :1399/12/03
2. احسان صائب نوری فائزه علی بابایی , "مطالعه بوزدايي مواد بودارکننده با استفاده از امولسيون نانوذرات فرات سديم", تاریخ تصویب طرح :1396/12/20, تاریخ خاتمه :1399/04/16
3. احسان صائب نوری منصور بزرگ حمید ملک حسینی کامران شیخی رضا لباف امیررضا دبیری , "طراحي و ساخت دستگاه تست مقاومت الکتريکي ويژه خاک", تاریخ تصویب طرح :1394/12/20, تاریخ خاتمه :1398/08/30
4. , "بررسي رفتار خوردگي مس نانوبلوري توليد شده به روش عمليات مکانيکي سطحي تدريجي", تاریخ تصویب طرح :1393/04/15, تاریخ خاتمه :1393/04/25