دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 آز. مقاومت مصالح كارشناسي
2 ارتعاشات مكانيكي كارشناسي
3 ديناميك ماشين كارشناسي
4 کنترل اتوماتيک کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 ارتعاشات مكانيكي ارتعاشات مكانيكي رائو

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يکشنبه کنترل اتوماتيک 8:00-10:40 كلاس
يکشنبه ارتعاشات 10:50-12:00,13:00-14:15 کلاس