سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مكانيك-كنترل صنعتي اصفهان ايران 1395
کارشناسی ارشد مهندسي مكانيك-مكاترونيك علم و صنعت ايران ايران 1388
کارشناسی مهندسي مكانيك-جامدات علم و صنعت ايران ايران 1386

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مهندس طراح مکانيک پژوهشگاه مخابرات و الکترونيک نصر 1387 1392
مدير گروه مهندسي مكانيك جامدات-مهندسي پزشكي(بيومكانيك)-مهندسي رباتيك. دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397 1400
معاون آموزشي و مهارتي دانشكده مهارت و كارآفريني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1400 1400

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مکاترونيک
2 رباتيک
3 کنترل هوشمند