کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
حل جريان‌هاي احتراقي با استفاده از کد متن باز OpenFOAM 1393/02/16 تهران-دانشگاه تربيت مدرس انجمن احتراق ايران
آشنايي با نرم افزار متن باز اپن‌فوم 1397/08/09 دانشگاه شهر کرد دانشگاه شهر کرد
حل جريان‌هاي احتراقي با استفاده از کد متن باز OpenFOAM 1393/10/24 تهران-دانشگاه تربيت مدرس انجمن احتراق ايران
حل جريان‌هاي احتراقي با استفاده از کد متن باز OpenFOAM 1393/06/12 تهران-دانشگاه تربيت مدرس انجمن احتراق ايران
آشنايي با نرم افزار OpenFOAM 1398/10/04 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد، دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد