مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. سید مسعود بدخشیان, بابک مهماندوست, داود طغرایی, سبحان امامی کوپائی, محمد هاشمیان, "A molecular dynamics simulation of the effect of the toluene catalytic ratios and initial temperature on the catalytic combustion of air/methane inside a microchannel", Journal of Molecular Modeling, Vol 30, 2024, PP.89
    Status: Unavailable PDF
2. محمد حسین شمس الدین سعید, جواد خادم, سبحان امامی کوپائی, چانگ بو اوه, "Numerical investigation of the effects of diffusion time on the mechanisms of transition from a turbulent jet flame to detonation in a H2-air mixture", Fire-Switzerland, Vol 6/11, 2023, PP.434
    Status: Available PDF
3. محمد اسماعیل صیادزاده, مجید ریاحی, داود طغرایی, سبحان امامی کوپائی, سید علی افتخاری, "Numerical study on pollutant emissions characteristics and chemical and physical exergy analysis in Mild combustion", Energy, Vol 278, 2023, PP.128001
    Status: Unavailable PDF
4. نوید حبیب الهی, علی عبدالهی, محمد سجادی, داوود طغرائی, سبحان امامی کوپائی, محمد شاهقلی, مصطفی اینس, "Molecular dynamics simulation of combustion behavior of coated aluminum hydride nanoparticles in the oxygenated medium: Effects of adding the ethanol atomic coating", Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol 150, 2023, PP.180-186
    Status: Unavailable PDF
5. نوید حبیب الهی, علی عبدالهی, محمد سجادی, داوود طغرائی, سبحان امامی کوپائی, مصطفی اینس, "The effect of penetrated oxygen particles on combustion time of coated Al hydride nanoparticles in an oxygenated medium by applying molecular dynamics method via Lennard-Jones and reactive force-field potentials", Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol 152, 2023, PP.45-50
    Status: Unavailable PDF
6. نوید حبیب‌الهی, علی عبدالهی, آرش کریمی‌پور, داوود طغرائی, سبحان امامی کوپائی, "Atomic coatings effects on the combustion of aluminum hydride nanoparticles dispersed in liquid oxygen: Molecular dynamics simulation for the oxygenated environments", Journal of Molecular Liquids, Vol 359, 2022, PP.119283
    Status: Unavailable PDF
7. مهدی هاشمی بنی, سبحان امامی کوپائی, امیر همایون مقدادی اصفهانی, علیرضا شیرنشان, رسول کلباسی, "Transient simulation and exergy analysis of a D-type steam boiler with natural circulation during cold start: A case study", Applied Thermal Engineering, Vol 210, 2022, PP.118367
    Status: Unavailable PDF
8. محمد حسین شمس‌الدین سعید, جواد خادم, سبحان امامی کوپائی, مریم قدرت, "Effect of diffusion time on the mechanism of deflagration to detonation transition in an inhomogeneous mixture of hydrogen-air", International Journal of Hydrogen Energy, Vol 47-55, 2022, PP.23411-23426
    Status: Unavailable PDF
9. محمد حسین شمس الدین سعید, جواد خادم, سبحان امامی کوپائی, "Numerical investigation of the mechanism behind the deflagration to detonation transition in homogeneous and inhomogeneous mixtures of H2-air in an obs", International Journal of Hydrogen Energy, Vol 46-41, 2021, PP.21657-21671
    Status: Unavailable PDF
10. سبحان امامی, حامد جعفری, یاسر محمودی, "Effects of Combustion Model and Chemical Kinetics in Numerical Modeling of Hydrogen-Fueled Dual-Stage HVOF System", Journal of Thermal Spray Technology, Vol 28, 2019, PP.333-345
    Status: Available PDF
11. حامد جعفری, سبحان امامی کوپائی, یاسر محمودی, "Numerical investigation of dual-stage high velocity oxy-fuel (HVOF) thermal spray process: A study on nozzle geometrical parameters", Applied Thermal Engineering, Vol 111, 2017, PP.745-758
    Status: Unavailable PDF
12. یاسر محمودی, نادر کریمی, رالف دیتردینگ, سبحان امامی کوپائی, "Hydrodynamic instabilities in gaseous detonations: comparison of Euler, Navier-Stokes and Large Eddy Simulation", Journal of Propulsion and Power, Vol 30, 2014, PP.384-396
    Status: Unavailable PDF
13. محمدرضا علایی, سبحان امامی کوپائی, محمد حججی, "تاثير ميدان الکترواستاتيکي بر بازده استحصال آب از مه در حضور کلکتور متخلخل فلزي", نشريه مهندسي مکانيک امبرکبير, Vol 55, 1402, PP.45-60
    Status: Available PDF
14. سید امین باقرزاده, سبحان امامی کوپائی, سید احمدرضا صالحی, "طراحي بهينه‌ي پروفيل قسمت واگراي يک نازل فرامنبسط با استفاده از هوش مصنوعي", نشريه علوم كاربردي و محاسباتي در مكانيك, Vol 35/1, 1402, PP.19-36
    Status: Available PDF
15. سبحان امامی کوپائی, علیرضا شیرنشان, سید احسان میراحمدی, سید علیرضا میراحمدی, "بررسي عددي و تجربي عملکرد مشعل اجاق گاز خانگي پر بازده به کمک روش سطح پاسخ", مجله علمي-پژوهشي سوخت و احتراق, Vol 16/1, 1402, PP.16-39
    Status: Available PDF
16. مهدی هاشمی بنی, سبحان امامی کوپائی, امیر همایون مقدادی اصفهانی, علیرضا شیرنشان, رسول کلباسی, "مدل‌سازي ديناميکي بويلر نوع دي با مدار چرخش طبيعي: مطالعه‌اي بر روي عملکرد بويلر در حين تغيير بار پله‌اي", مجله علمي-پژوهشي سوخت و احتراق, Vol 15-1, 1401, PP.25-52
    Status: Available PDF
17. محمد حسین شمس الدین سعید, جواد خادم, سبحان امامی کوپائی, "مکانيزم‌هاي حاکم بر گذار از شعله به تراک در مخلوط غيرهمگن هيدروژن-هوا: مطالعه‌اي بر تاثير نسبت انسداد", مجله علمي-پژوهشي سوخت و احتراق, Vol 14-2, 1400, PP.21-39
    Status: Unavailable PDF
18. رامین خوشنویسان, سبحان امامی کوپائی, "پيش‌بيني عددي نويز ميدان‌نزديک و آکوستيک‌ برگشتي حاصل از جت‌صوتي در شرايط‌ کاري مختلف", نشريۀ علوم کاربردي و محاسباتي در مکانيک, Vol 32-2, 1400, PP.19-42
    Status: Available PDF
19. رضا سبزیان, علی عبدالهی, سبحان امامی کوپائی, "ارائه رابطه‌اي جهت به‌دست آوردن ميزان نشت گاز طبيعي از يک خط لوله مدفون فشار بالا در يک محيط متخلل", نشريۀ علوم کاربردي و محاسباتي در مکانيک, Vol (1)32, 1399, PP.231-254
    Status: Available PDF
20. محمد لاهیجانی, سبحان امامی کوپائی, "بررسي تاثير تعداد حفره بر بازده احتراقي و ضريب بازيافت فشار سکون در محفظه احتراق مافوق صوت", مجله علمي-پژوهشي سوخت و احتراق, Vol 13-1, 1399, PP.98-117
    Status: Unavailable PDF
21. سولماز فرح وشی, سبحان امامی کوپائی, "بررسي عددي تأثير محتواي رطوبت، قطر ذره و دبي جرمي سوخت بر احتراق سوخت جامد مشتق‌شده از لجن نفتي پالايشگاهي", نشريه علمي پژوهشي سوخت و احتراق, Vol 12-1, 1398, PP.31-49
    Status: Unavailable PDF
22. احمد مصلی نژاد, سبحان امامی کوپائی, "بررسي عددي رفتار ديناميکي شعله پيش‌آميخته هيدروژن-هوا در عبور از خم 90 درجه‌اي", مجله علمي-پژوهشي سوخت و احتراق, Vol 11-2, 1397, PP.13-30
    Status: Unavailable PDF
23. سبحان امامی کوپائی, کیومرث مظاهری, علی شمعونی, یاسر محمودی, "LES of flame acceleration and DDT in hydrogen-air mixture using artificially thickened flame approach and detailed chemical kinetics", INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, Vol 40, 1394, PP.7395-7408
    Status: Unavailable PDF
24. سبحان امامی کوپائی, کیومرث مظاهری, علی شمعونی‌پور, "مطالعه عددي گذار از جت شعله آشفته به تراک در لوله‌اي با يک مانع", مجله سوخت و احتراق, Vol 6, 1392, PP.49-65
    Status: Unavailable PDF
25. سبحان امامی کوپائی, کیومرث مظاهری, "بررسي عددي تاثير نسبت انسداد و هندسه موانع بر شتاب‌گيري شعله و فشار حاصل از انفجار گازي", مجله علمي-پژوهشي سوخت و احتراق, Vol 5, 1391, PP.1-24
    Status: Unavailable PDF
26. سبحان امامی کوپائی, کیومرث مظاهری, حسین سوری, "شبيه‌سازي تراک در مواد شديدالانفجار با استفاده از مدل WK", مجله علمي-پژوهشي مواد پر انرژي, Vol 4, 1388, PP.11-27
    Status: Unavailable PDF
27. سبحان امامی کوپائی, کیومرث مظاهری, حسین سوری, "بررسي مقايسه‌اي مدل‌هاي سوزش براي مواد شديدالانفجار", نشريه تحقيق و توسعه مواد پر انرژي, Vol 4, 1387, PP.29-42
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مهدی هاشمی بنی, سبحان امامی کوپائی, امیرهمایون مقدادی اصفهانی , علیرضا شیرنشان, رسول کلباسی, , "شبيه‌سازي ديناميکي بويلر D-Type به‌منظور بررسي عملکرد بويلر در حين راه‌اندازي سرد", نهمين کنفرانس سوخت و احتراق ايران, دانشگاه شيراز, 1400
    Status: Unavailable PDF
2. سبحان امامی کوپائی, علیرضا شیرنشان , سید احسان میراحمدی, سید حمیدرضا میراحمدی, , "مطالعه تجربي و عددي تاثير فشار گاز طبيعي بر بازده حرارتي مشعل اجاق گاز", نهمين کنفرانس سوخت و احتراق ايران, دانشگاه شيراز, 1400
    Status: Unavailable PDF
3. مازیار معینی منش, علیرضا شیرنشان, سبحان امامی کوپائی, , "بررسي عددي تاثير پاشش و قطر ذرات آب بر NOx خروجي از يک موتور ديزل با کاربرد مخلوط‌هاي ديزل- بيوديزل", نهمين کنفرانس سوخت و احتراق ايران, دانشگاه شيراز, 1400
    Status: Unavailable PDF
4. محمد حسین شمس الدین سعید, جواد خادم, سبحان امامی کوپائی, , "بررسي عددي تاثير ميزان غيرهمگني بر فرآيند گذار از شعله به تراک در مخلوط هيدروژن هوا", بيست و نهمين همايش سالانه بين المللي انجمن مهندسان مکانيک ايران و هشتمين همايش صنعت نيروگاه هاي حرارتي, دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي, 1400
    Status: Unavailable PDF
5. محمد حسین شمس‌الدین سعید, جواد خادم, سبحان امامی کوپائی, فرزاد بناءزاده, , "بررسي عددي تاثير فاصله موانع بر شتاب‌گيري شعله و گذار به تراک در مخلوط غير همگن", هجدهمين کنفرانس ديناميک شاره‌ها, مشهد, 1398
    Status: Unavailable PDF
6. سولماز فرح وشی, سبحان امامی کوپائی, , "شبيه سازي عددي احتراق سوخت جامد مشتق شده از لجن نفتي پالايشگاهي", هفتمين کنفرانس سوخت و احتراق ايران, دانشگاه صنعتي شريف, 1396
    Status: Unavailable PDF
7. سبحان امامی کوپائی, حامد جعفری, , "Effects of Chemical Kinetics on the Gas and Particle Phase Temperatures in Dual-Stage HVOF Thermal Spray Technology", بيست و پنجمين کنفرانس سالانه بين‌المللي مهندسي مکانيک, دانشگاه تربيت مدرس, 1396
    Status: Unavailable PDF
8. سبحان امامی کوپائی, حامد جعفری, یاسر محمودی, , "Numerical investigation of combustion assisted thermal spray process: a study on spray gun geometrical parameters", The13th International Conference on Combustion , GIS NTU Convention Center, Taipei, Taiwan, 2016
    Status: Unavailable PDF
9. سبحان امامی کوپائی, کیومرث مظاهری, علی شمعونی‌پور, یاسر محمودی, , "Numerical simulation of flame acceleration and fast deflagrations using artificial thickening flame approach", 25th International Colloquium on the Dynamics of Explosions and Reactive Systems, .University of Leeds, UK, 2015
    Status: Available PDF
10. سبحان امامی کوپائی, کیومرث مظاهری, علی شمعونی‌پور, , "مطالعه عددي گذار از جت شعله آشفته به تراک در لوله‌اي حاوي مخلوط استوکيومتري هيدروژن-هوا", پنجمين کنفرانس سوخت و احتراق ايران, دانشگاه علم و صنعت ايران, 1392
    Status: Available PDF
11. سبحان امامی کوپائی, کیومرث مظاهری, علی شمعونی‌پور, , "گذار از شعله به تراک: سازوکار انتشار شعله‌هاي سريع در کانال‌هاي مانع‌دار", پانزدهمين کنفرانس ديناميک شاره‌ها, دانشگاه هرمزگان, 1392
    Status: Available PDF
12. سبحان امامی کوپائی, کیومرث مظاهری, , "بررسي عددي تاثير نسبت انسداد و هندسه موانع بر فشار حاصل از انفجار گازي دركانال مانع‌دار", بيستمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مکانيک, دانشگاه شيراز, 1391
    Status: Available PDF
13. سبحان امامی کوپائی, کیومرث مظاهری, حسین سوری, , "بررسي تاثير مدل‌هاي ترکيبي بر پيش‌بيني انتشار تراک در مواد شديدالانفجار با استفاده از تئوري WK", نهمين کنفرانس انجمن هوافضاي ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران, 1388
    Status: Available PDF