سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مکانيک تربيت مدرس ايران 1392
کارشناسی ارشد مهندسي هوافضا تربيت مدرس ايران 1387
کارشناسی مهندسي تعمير و نگهداري هواپيما دانشکده صنعت هواپيمائي کشوري ايران 1384

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه مکانيک سيالات، هوافضا و تبديل انرژي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، دانشکده فني مهندسي 1396 1397
دبير کميته دانشجويي مسابقه طراحي و ساخت دوچرخه الکتريکي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد 1396 1397

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 شبيه سازي عددي جريان هاي واکنشي آشفته
2 فن آوري‌هاي نوين احتراقي
3 احتراق مافوق صوت
4 پردازش موازي در CFD
5 شبيه‌سازي عددي جريان‌هاي تراکم پذير
6 طراحي و تحليل توربين گازهاي هوايي و صنعتي