دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مکانيک سيالات - هيدروليک و آزمايشگاه - بناهاي آبي - اصول مهندسي سد - سدهاي خاکي کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات