سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری عمران سازه هاي هيدروليکي صنعتي سهند تبريز ايران -
کارشناسی ارشد عمران سازه هاي هيدروليکي صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ايران 1392
کارشناسی عمران آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1389

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 سازه هاي هيدروليکي - سدهاي خاکي - هيدروليک محاسباتي