کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
تنش پسماند و يکپارچگي ساختاري: شکل گيري، اندازه گيري، مديريت 1390/02/21 دانشگاه بيرجند انجمن مهندسين مکانيک ايران
آزمون ها و روش هاي بازرسي غير مخرب پيشرفته و روش ها و فن آوري هاي نوظهور 1390/04/14 دانشگاه صنعتي شريف کنفرانس تخمين و تمديد عمر سازه هاي هوايي و قطعات صنعتي پير و فرسوده
تحليل خرابي موتور 1392/12/10 شرکت دينا موتور شرکت دينا موتور
دوره آموزشي Part 21 1393/02/02 سازمان هواپيمايي کشوري سازمان هواپيمايي کشوري


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده