سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي فردوسي مشهد ايران 1394
کارشناسی ارشد مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي دانشگاه جامع امام حسين (ع) ايران 1389
کارشناسی مهندسي مکانيک-طراحي جامدات دانشگاه شيراز ايران 1386

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مکانيک ضربه
2 آناليز مودال تير کامپوزيتي
3 بهينه سازي در طراحي
4 اندازه گيري تنش پسماند
5 جذب انرژِي
6 سازه لانه زنبوري مدرج
7 انفجار زير آب
8 کاهش صدمات وارد به سرنشين خودرو، بالگرد و موتور سيکلت بر اثر تصادف