طرحهای پژوهشی

1. احسان روحانی , "طراحي و ساخت دستگاه الک هفت طبقه با مش متغير و ابعاد سرند 60در 80 سانتي متر", تاریخ تصویب طرح :1396/06/05, تاریخ خاتمه :1397/09/06