دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 سيستمهاي اندازه گيري کارشناسي
2 ديناميک کارشناسي
3 توليد مخصوص کارشناسي
4 ديناميک و ارتعاشات کارشناسي
5 کاربرد سيستمهاي هيدروليک و پنوماتيک کارشناسي
6 مهندسي ابزاردقيق کارشناسي ارشد
7 سمينار کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
سه شنبه آزمايشگاه كاربرد هيدروليك وسيستم هاي بادي‎ 11:30-13 -
سه شنبه آزمايشگاه اندازه گيري دقيق وكنترل كيفيت‎ 8-10 -
سه شنبه آزمايشگاه كاربرد هيدروليك وسيستم هاي بادي‎ 10-11:30 -
سه شنبه سيستمهاي هيدروليك و نيوماتيك و آزمايشگاه 13:30-16:40 -
چهارشنبه ديناميک 8-11:10 -