سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مکانيک تربيت مدرس ايران 1394
کارشناسی ارشد مکانيک تربيت مدرس ايران 1385
کارشناسی مکانيک نجف آباد ايران 1383

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير دفتر توسعه فناوري، ارتباط با صنعت و کارآفريني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394 1397
دبير اجرايي اولين دوره مسابقات ملي رباتيک تکنوصنعت دانشگاه آزاد نجف آباد 1395 1395
رئيس کميته جذب حمايت مالي مسابقه ملي دوچرخه الکتريکي دانشگاه آزاد نجف آباد 1395 1395
نايب رئيس کميته ارتباط صنعت و دانشگاه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي اصفهان 1395 1397
مدير مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397 1398

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 رباتيک
2 روشهاي ماشينکاري مدرن
3 متالورژي پودر