کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
کارگاه آشنائي با روش تحقيق،1372 1372/08/08 دانشگاه علوم پزشکي کاشان دانشگاه علوم پزشکي کاشان
کارگاه آشنائي با کامپيوتر و ويندوزXP بهمن 1381 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1381/04/09 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
کارگاه آشنائي با اينترنت دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1381/04/09 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
کارگاه آشنائي با پاور پوينت 1383/04/09 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
کارگاه توصيه نامه نويسي به زبان انگليسي 1381/04/09 دانشگاه آزاد واحد خوراسگان منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي
کارگاه مقاله نويسي به زبان فارسي 1385/04/09 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
- کارگاه مقاله نويسي به زبان انگليسي 1381/04/09 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
کارگاه نحوه استخراج مقاله از متون انگليسي 1385/04/09 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه روش تدريس و برنامه نويسي 1386/04/09 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه آشنائي با قوانين و آيين نامه هاي پژوهشي 1385/04/09 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
کارگاه آشنائي با Word 1385/04/09 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه آشنائي با SPSS 1381/04/09 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
کارگاه چکونه از يک متن علمي اطلاعات استخراج کنيم، 1381/04/09 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه اشنايي با کتابخانه ديجيتا ل آبان 1384دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1385/04/09 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
کارگاه روش شناسي تحقيقات کيفي اسفند 1384 1385/04/09 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
گذراندن دوره آموزشي PCR HLA Typing تير ماه 92 13 1392/04/09 موسسه زيست فن آوري نوين اصفهان موسسه زيست فن آوري نوين اصفهان
گذراندن دوره آموزشي تخليص DNA و PCR تير ماه 1392 1392/04/09 موسسه زيست فن اوري نوين اصفهان موسسه زيست فن اوري نوين اصفهان
گذراندن دوره آموزشي تخليص RNA ,و سنتز cDNA و RT-PCR تير ماه 1392 . 1392/04/09 موسسه زيست فن آوري نوين اصفهان موسسه زيست فن آوري نوين اصفهان
گذراندن دوره آموزشي فن Primer design طراحي پرايمر تير ماه 1392 1392/04/09 موسسه زيست فن آوري نوين اصفهان موسسه زيست فن آوري نوين اصفهان
گارگاه روشهاي تشخيص آزمايشگاهي ليشمانيوز.آبان 1389 دانشگاه علوم پزشکي تهران 1389/04/09 دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشگاه علوم پزشکي تهران


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده