سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي هوافضا علوم و تحقيقات تهران ايران 1394
کارشناسی ارشد - تهران - 1387
کارشناسی - - - 1383

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
محاسب و ناظر اجرايي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان 1386 1393
مسئول دفتر طراحي معاونت مهندسي ناجا 1387 1388
دبير كميته هاوركرافت اولين دوره مسابقات شيخ‌بهايي دانشگاه آزاد اسلامي نجف‌آباد 1395 1395
عضو كميته داوران مسابقات دوچرخه الكتريكي دانشگاه آزاد نجف آباد 1397 1397
مدير گروه مكانيك سيالات و هوافضا دانشگاه آزاد نجف آباد 1398 1401

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 ديناميك سيالات محاسباتي
2 توليد شبكه‌ محاسباتي
3 آيروديناميك
4 هيدروديناميك