کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
بازيابي اطلاعات و روشهاي جستجوي وب 1391/12/01 1nd Conference on Computer Science and Engineering دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد
پردازش زبان هاي طبيعي 1393/09/25 دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد