مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. حکمت عادل نیا , احمدرضا شکرچی زاده, اکبر نبی اللهی, ناصر خانی, حميد رستگاري , "Dynamic pricing for information goods using revenue management and recommender systems", Journal of Revenue and Pricing Management, Vol 19, 2021, PP.1-11
    Status: Unavailable PDF
2. حکمت عادل نیا , احمدرضا شکرچی زاده, اکبر نبی اللهی, ناصر خانی, حمید رستگاري , "The Innovation Roadmap and Value Creation for Information Goods Pricing as an Economic Commodity", The Journal of Information Systems and Telecommunication, Vol 7-2, 2019, PP.154-164
    Status: Available PDF
3. Farahnaz Sadat Golestan Hashemi, Mohd Razi Ismail, Mohd Rafii Yusop, Mahboobe Sadat Golestan Hashemi, Mohammad Hossein Nadimi Shahraki, Hamid Rastegari, Gous Miah, Farzad Aslani, "Intelligent mining of large-scale bio-data: Bioinformatics applications", Biotechnology , Vol 32-1, 2018, PP.10-29
    Status: Unavailable PDF
4. امیر روستایی, حمید رستگاری, "PERSIAN QUESTION CLASSIFICATION USING HEADWORD AND SEMANTIC FEATURES", Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol 96-21, 2018, PP.7206-7214
    Status: Available PDF
5. مرضیه محمدی, حمید رستگاری, "Customer Relations Management using J48 Tree, Ranking Algorithm, and Chi-Square", International Journal of Computer Science and Information Security, Vol 14-2, 2016, PP.46-53
    Status: Available PDF
6. Shima Rakian, Faramarz Safi Esfahani, Hamid Rastegari, "A Persian Fuzzy Plagiarism Detection Approach", Journal of Information Systems and Telecommunication, Vol 3, 2015, PP.182-190
    Status: Unavailable PDF
7. Maryam Nourafkan, Hamid Rastegari, Mohammad Naderi Dehkordi, "An Algorithm for Hiding Sensitive Frequent Itemsets", International Journal of Advances in Soft Computing and its Applications , Vol 7, 2015, PP.51-63
    Status: Unavailable PDF
8. Marzieh mohammadi, Hamid Rastegari, "Using J48 tree for value-b ased customer relations management (CRM)", International Journal of Computer Science and Information Security, Vol 13-7, 2015, PP.49-55
    Status: Unavailable PDF
9. Mohammad H Nadimi, Fatemeh Habibollahi, Hamid Rastegari, "UDFP-TREE: AN EFFICIENT TREE FOR INTERACTIVE MINING OF FREQUENT PATTERNS FROM UNCERTAIN DATA", Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol 73-3, 2015, PP.418-422
    Status: Unavailable PDF
10. زهرا شیخی نژاد, محمد نادری دهکردی, حمید رستگاری, "A Method for Hiding Association rules with Minimum Changes in Database", Advances in Computer Science: an International Journal, Vol 3, 2014, PP.83-90
    Status: Available PDF
11. مارال حقیقت, حمید رستگاری, نسیم نورافزا, "A Review of Data Mining Techniques for Result Prediction in Sports", Advances in Computer Science: an International Journal, Vol 2, 2013, PP.7-12
    Status: Available PDF
12. مریم نوافکن, حمید رستگاری, محمد نادری دهکردی, "Sensitive Representative Association Rules", International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, Vol 3, 2013, PP.1-6
    Status: Unavailable PDF
13. Hamid Rastegari, Siti Mariyam Shamsuddin, "Web Search Personalization Based on Browsing History by Artificial Immune System", International Journal of Advances in Soft Computing and Its Applications, Vol 2, 2010, PP.282-301
    Status: Available PDF
14. Hamid Rastegari, Md Noor Md Sap, "Data mining and e-commerce : methods, applications, and challenges", Jurnal Teknologi Maklumat, Vol 20, 2008, PP.116-128
    Status: Unavailable PDF
15. Atefeh Rabiei, Hamid Rastegari, "Integrating RFM and Classification for Response Modeling Based on Customer Lifetime Value", CUMHURIYET SCIENCE JOURNAL, Vol 36, 1394, PP.246-253
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. سید رضا حسینی, حمید رستگاری, , "تحليل جداسازي خطي در سيستمهاي پرسش و پاسخ", First International Conference on Computer Science and Engineering , دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
2. زهرا طاهرزاده, حمید رستگاری, محمد احسان بصیری, , "مروري بر تحليل احساسات بر روي زبان فارسي", First International Conference on Computer Science and Engineering, دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
3. مهدی حبیب زاده خامنه , حمید رستگاری, , "بررسي چهارچوب مفهومي بازيابي اطلاعات وب", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و بلاک چين ايران, تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
4. مرجان صمدی, حميد رستگاري , , "مروري بر خلاصه سازي محتوايي متن و بازيابي اطلاعات با تمرکز برمتون کوويد 19", 1th National conference on health knowledge production and governance in the post-corona, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1399
    Status: Unavailable PDF
5. حميد رستگاري , مهران وثوقي, , "بررسي تاثيرات متقابل داده کاوي و وب معنايي در مديريت دانش", پنجمين کنفرانس ملي علوم انساني و مطالعات مديريت, تهران, 1398
    Status: Unavailable PDF
6. فاطمه ابراهیمی, حمید رستگاری, , "مروري بر تکنيکهاي بازخورد شخصي در سيستم آموزش الکترونيک", پنجمين کنفرانس بين المللي مهندسي برق و کامپيوتر با تاکيد بر دانش بومي, تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
7. سیاوش فخری , حمید رستگاری, مهدي شريفي, , "بررسي الگوريتمهاي موازي و توزيع شده براي استخراج مجموعه آيتم پرتکرار", کنفرانس ملي فناوري هاي نوين در مهندسي برق و کامپيوتر, دانشگاه اصفهان, 1396
    Status: Unavailable PDF
8. مهدی زمانی, حمید رستگاری, مهدي شريفي, , "مروري بر الگوريتمهاي متمرکز و توزيع شده در استخراج الگوهاي پرتکرار", کنفرانس ملي فناوري هاي نوين در مهندسي برق و کامپيوتر, دانشگاه اصفهان, 1396
    Status: Unavailable PDF
9. محمد رضا سلطانی, حمید رستگاری, , "مروري بر روشهاي يادگيري الکترونيکي مبتني بر وب معنايي", پنجمين کنفرانس بين المللي مهندسي برق و کامپيوتر با تاکيد بر دانش بومي, تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
10. رسول صائبی, حمید رستگاری, , "پيش بيني کيفيت متن در سيستم هاي پرسش-پاسخ: مروري بر روشهاي يادگيري عميق", کنفرانس ملي کاميپوتر،فناوري اطلاعات و کاربردهاي هوش مصنوعي , دانشگاه شهيد چمران اهواز, 1396
    Status: Available PDF
11. سحر اسفندیاری, حمید رستگاری, , "مروري بر روش هاي کشف سرقت علمي- ادبي بيروني در تک زبانه و بين زباني", کنفرانس ملي کاميپوتر،فناوري اطلاعات و کاربردهاي هوش مصنوعي, دانشگاه شهيد چمران اهواز, 1396
    Status: Unavailable PDF
12. سمیرا السادات سجادی, حمید رستگاری, , "مروري بر تحليل احساسات با رويکرد لغتنامه، يادگيري ماشين و روش هاي ترکيبي", نخستين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در زبان شناسي رايانشي , شيراز, 1396
    Status: Unavailable PDF
13. اکبر پورشبانان, حميد رستگاري , , "Query-Based MIHA Scheme for En-Route Filtering of Injected False Data in Wireless Sensor Networks", ( 5th International Conference on Interactive Digital Media (ICIDM2018, Liverpool, 2018
    Status: Unavailable PDF
14. حميد رستگاري , دانیال اکبری, زهرا جعفری, , "Improving the Precision of Search Engines Using Semantic Similarity ", ( 5th International Conference on Interactive Digital Media (ICIDM2018, Liverpool, 2018
    Status: Unavailable PDF
15. آرزو شیروی خوزانی, حمید رستگاری, , "مروري بر روش هاي فيلتر کردن هرزنامه ايميل و پيامک", دومين همايش ملي مهندسي کامپيوتر، داده هاي حجيم و الگوريتم ها, دانشگاه آزاد اسلامس - واحد مجلسي, 1396
    Status: Unavailable PDF
16. مهتاب شاهین, حمید رستگاری, , "A New Model for Improving Medical Question Answering Systems Based on Ant Colony Algorithm", First International Conference on Computer Science and Engineering , دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
17. پریسا جمدی , محمد احسان بصیری , حمید رستگاری, , "کاربرد الگوريتم تجميع دمپستر شيفر در تحليل احساسات", First International Conference on Computer Science and Engineering, دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
18. حمیده رستگارزاده, سجاد فرخی, حمید رستگاری, , "شناسايي دقيق چهره هاي تارشده توسط گشتاورهاي ثابت", First International Conference on Computer Science and Engineering , دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
19. الهام منتظری, حمید رستگاری, , "مروري بر روشهاي اسپم فيلترينگ", First International Conference on Computer Science and Engineering , دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
20. مرجان نساج پور , حمید رستگاری, , "مروري بر رتبه بندي صفحات وب با استفاده از شخصي سازي و الگوريتم PageRank ", First International Conference on Computer Science and Engineering , دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
21. راضیه سلیمیان ریزي, حمید رستگاري , , "مروري بر رويکردهاي شناسايي و فيلتر کردن هرزنامه هاي متني", همايش ملي مهندسي کامپيوتر ، داده هاي حجيم و الگوريتم ها, دانشگاه آذاد اسلامي - واحد مجلسي, 1396
    Status: Unavailable PDF
22. مجید ابراهیمی, حمید رستگاری, , "مروري بر کارايي الگوريتم هاي يادگيري ماشين در تشخيص هرزنامه ها", First International Conference on Computer Science and Engineering , دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
23. Danial Akbari, Hamid Rastegari, , "New Term Weighting Schema for Improving Precision in Textual Information Retrieval", First International Conference on Computer Science and Engineering , دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
24. فاطمه خردمند, حمید رستگاری, , "Architecture and Available Methods of Question Answering System: A Review Study", 1th International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering, AmirKabir University of technology, 2016
    Status: Unavailable PDF
25. زهرا جعفری, حمید رسنگاری, , "IMPROVING THE EFFICIENCY OF SEMANTIC SEARCH ENGINE ARCHITECTURE USING SIMILARITY BETWEEN WORDS AND CONCEPTUAL SIMILARITY", سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات, دانشگاه صنعتي مالک اشتر, 1394
    Status: Available PDF
26. حمید رستگاری, الناز کیان وش, زهرا مویدی اصفهانی, , "مروري برجديدترين تکنيکهاي جستوجوي معنايي در قرآن", 1th International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering, دانشگاه صنعتي امير كبير تهران, 1395
    Status: Unavailable PDF
27. غلامرضا رفیعی اصفهانی , حمید رستگاری, , "رويکردي بر بهينه سازي الگوريتم هاي رتبه بندي در تشخيص Spam ", سومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات, تهران, 1394
    Status: Unavailable PDF
28. اکرم اسماعیلی, حمید رستگاری, , "پيش بيني بارش باران مبتني بر ترکيب شبکه عصبي و الگوريتم ژنتيک", سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات, دانشگاه صنعتي مالک اشتر, 1394
    Status: Unavailable PDF
29. مرجان نساج پور, زهرا حریفی, حجت مهری, حمید رستگاری, , "مروري بر روش هاي کشف سرقت ادبي بيروني", 3rd International Congress on Computer,Electrical and Communication, دانشگاه بين المللي امام رضا ع - مشهد, 1395
    Status: Unavailable PDF
30. حسین جبار زارع, اکبر نبی الهی , حمید رستگاری, , "روشي نوين جهت خلاصه سازي موضوعي مقالات علمي بر مبناي تحليل معنايي پنهان", اولين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي کاميپوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد, 1394
    Status: Unavailable PDF
31. مارال حقیقت , حمید رستگاری , نسیم نورافزا, , "استفاده از انتخاب ويژگي جهت بهبود صحت پيش بيني نتايج مسابقات بسکتبال", دومين همايش ملي علوم و مهندسي كامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد, 1393
    Status: Available PDF
32. زهرا سیوندیان , حمید رستگاری, , "بررسي کاربرد الگوريتم ژنتيک در تشخيص نفوذ شبکه هاي کامپيوتري", دومين همايش ملي علوم و مهندسي كامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد, 1393
    Status: Available PDF
33. سعید یوسفی , اکبر نبی الهی, حمید رستگاری , , "بررسي و مقايسه راهکارهاي کشف وب سرويس", دومين همايش ملي علوم و مهندسي كامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد, 1393
    Status: Available PDF
34. زهرا شيخي ن‍‍ژاد, محمد نادري دهكردي, حميد رستگاري, , "مروري بر روشهاي حفظ حريم خصوصي در امنيت پايگاه داده تراکنشي", دومين همايش ملي علوم و مهندسي كامپيوتر, نجف آباد, 1393
    Status: Available PDF
35. زهرا صفیان بلداجی, محمد نادری دهکردی, حمید رستگاری, , "دسته بندي متون به کمک الگوريتم KNN بهبود يافته مبتني بر خوشه هاي وزن دار", اولين كنفرانس ملي نوآوري در مهندسي كامپيوتر و فنآوري اطلاعات, مازندران, 1392
    Status: Available PDF
36. Hamid Rastegari, Siti Mariyam Shamsuddin, , "An Immune System Approach to Personalize Search Results", 11th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA), Spain, 2011
    Status: Available PDF
37. Bahram Amini, Roliana Ibrahim, Mohd Shahizan Othman, Hamid Rastegari, , "Incorporating Scholar", 5th Malaysian Conference in Software Engineering (MySEC), -, 2011
    Status: Available PDF
38. Hamid Rastegari, Siti Mariyam Shamsuddin, , "Review of Artificial Immune System in Web Personalization", International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition, Malaysia, 2009
    Status: Available PDF
39. Hamid Rastegari, Md Noor Sap, , "A Data Mining Approach for Business", International Graduate Conference on Engineering and Science (IGCES 2008), -, 2008
    Status: Available PDF