جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
مقاله برتر در همايش ملي ايده هاي نو در مهندسي کامپيوتر 1394 دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد حسین جبار زارع
اکبر نبی اللهی
حمید رستگاری