سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری علوم کامپيوتر - محاسبات نرم دانشگاه صنعتي مالزي مالزي 1390
کارشناسی ارشد - - - -
کارشناسی - - - -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه كارشناسي كامپيوتر دانشگاه علمي كاربردي 1381 1386
عضو کميته اجرايي اولين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1391 1391
عضو کميته علمي اولين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1391 1391
مدير گروه تحصيلات تكميلي دانشكده كامپيوتر دانشگاه آزاد نجف آباد 1392 1395
عضو کميته علمي دومين همايش ملي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي سنندج 1392 1392
دبير و عضو شوراي تحصيلات تکميلي دانشکده دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1392 1395
عضو کميته اجرايي دومين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1393 1393
عضو شوراي پژوهشي دانشکده دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1393 1395
رييس دانشکده مهارت و کارآفريني (سما) دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1397 1400

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 داده كاوي ( وب كاوي - متن كاوي)
2 بازيابي اطلاعات
3 پردازش زبان طبيعي (تحليل نظرات، سيستم پرسش و پاسخ، خلاصه سازي متن، تشخيص سرقت ادبي)
4 وب معنايي