دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 تفسير موضوعي قران
2 تفسير موضوعي نهج البلاغه کارشناسي
3 دانش خانواده کارشناسي
4 انديشه اسلامي 1-2 کارشناسي
5 وصيتنامه امام خميني (ره) کارشناسي
6 وصيتنامه امام خميني (ره) کارشناسي ارشد
7 اخلاق اسلامي کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 تفسيرموضوعي قران -تفسير موضوعي نهج البلاغه-دانش خانواده تفسيرقرآن ايات برگزيده-تاليف اقاي محسن قرائتي

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يکشنبه تفسير موضوعي قران کريم 8-10/10-12/13-15 روزانه 6واحد درسي
سه شنبه تفسير موضوعي قران 8-10/10-12/13-15 6واحد