طرحهای پژوهشی

1. فرزانه رحیمی شادی گلی فریبا اسلامی , "بررسي تاثير کلاس هاي آموزشي در دوران بارداري ، برسطح رضايت جنسي پس از زايمان در زنان نخست زا", تاریخ تصویب طرح :1396/01/01, تاریخ خاتمه :1399/12/12