مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. فرزانه رحیمی, شادی گلی, فریبا اسلامی, "The effect of educational classes during pregnancy on the level of sexual satisfaction after delivery in nulliparous women", Journal of Education and Health Promotion, Vol 9, 2020, PP.253
    Status: Unavailable PDF
2. فرزانه رحیمی, شادی گلی, نرگس سلطانی, حبیب الله رضایی, زهرا آموزشی, "بررسي تاثير طب مکمل بر درد زايمان", مجله مراقبت مدرن, Vol 15-1, 2018, PP.1-8
    Status: Unavailable PDF
3. فرزانه رحیمی, مهشید معینی مهر, "بررسي تاثير انواع روش هاي تن ارامي در بارداري و زايمان:مرور سيستماتيک", مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد, Vol 29-2, 1400, PP.3462-3478
    Status: Unavailable PDF
4. فرزانه رحیمی, شادی گلی, "مقايسة کروناويروس جديد( covid-19) در بارداري و زايمان: مطالعه مروري", دانشگاه علوم پزشکي سبزوار, Vol 27-4, 1399, PP.521-532
    Status: Unavailable PDF
5. محبوبه احمدی, فرزانه رحیمی, فیروزه روستا, حمید علوی مجد, محبوبه والیانی, "Effect of Progressive Muscle Relaxation Training on Postpartum Blues in High-risk Pregnant Women", journal of holistic nursing and midwifery, Vol 29-4, 1398, PP.192-199
    Status: Unavailable PDF
6. فرزانه رحیمی, فریبا اسلامی, محمد مهدی کهنگی, "بررسي تأثير آموزش هاي دوران بارداري، بر پيامدهاي مادري و نوزادي در زنان باردار گروه پرخطر", مجله علمي پژوهان, Vol 16-۳, 1397, PP.۴۸-۵۷
    Status: Unavailable PDF
7. فرزانه رحیمی, محبوبه احمدی, فیروزه روستا, حمید علوی مجد, محبوبه والیانی, سیدمحمد مهدی کهنگی, "بررسي تاثير آموزش تن آرامي پيش رونده عضلاني به زنان باردار گروه پرخطر ، بر پيامد نوزادي", مجله دانشگاه علوم پزشکي ايلام, Vol 25-6, 1396, PP.10-21
    Status: Unavailable PDF
8. فرزانه رحیمی, محبوبه احمدی, حمید علوی مجد, فیروزه روستا, محبوبه والیانی, "تاثير آموزش تمرينات تن آرامي بر ميزان اضطراب زنان باردار گروه پرخطر", مجله ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها, Vol 2-3, 1393, PP.180-188
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. فرزانه رحیمی, مهشید معینی مهر, , "بررسي خطرات و پيامدهاي کرونا ويروس جديد(covid-19) در مادران باردار مبتلا : مطالعه مروري", اولين همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با كرونا و حکمراني در جهان پسا کرونا, دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد, 1399
    Status: Unavailable PDF
2. فرزانه رحیمی, فریبا اسلامی, محمد مهدی کهنگی, , " بررسي انتقال عمودي در دوران بارداري در مادران باردارمبتلا به کرونا ويروس :مطالعه مروري", اولين همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با كرونا و حکمراني در جهان پسا کرونا, دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1399
    Status: Unavailable PDF
3. فرزانه رحیمی, فریبا اسلامی, محمد مهدی کهنگی, , "تاثيرکرونا ويروس جديد(covid-19) در بارداري و روش هاي خودمراقبتي در زنان باردار: مطالعه مروري", هشتمين سمپوزيوم و پنجمين جشنواره خود مراقبتي و آموزش بيمار در همه گيري کوويد , دانشگاه علوم پزشکي تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
4. مهشید معینی مهر, فرزانه رحیمی, , "بررسي نقش تغذيه مناسب در دوران بارداري و سلامت جسمي و رواني نوزادان", اولين کنگره بين المللي پريناتولوژي و هفتمين کنگره سراسري پريناتولوژي و نئوناتولوژي, دانشگاه علوم پزشکي شيراز, 1398
    Status: Unavailable PDF
5. فرزانه رحیمی, فریبا اسلامی, مهشید معینی مهر, محمدمهدی کهنگی, , "اعتياد و سلامت جنسي زنان و مردان", همايش ملي ارتقا سلامت زنان, دانشگاه علوم پزشکي اصفهان, 1398
    Status: Unavailable PDF
6. فرزانه رحیمی, فریبا اسلامی, شادی گلی, , "بررسي رضايت جنسي پس از زايمان در زنان نخست زا آموزش پذير(کارآزمايي باليني تصادفي)", همايش ملي ارتقا سلامت زنان, دانشگاه علوم پزشکي اصفهان, 1398
    Status: Unavailable PDF
7. مرضیه بهرامی, فرزانه رحیمی, مهشید معینی مهر, فریبا اسلامی, , "بررسي تاثير گياهان دارويي بر روند زايمان و پيامدهاي مادري و نوزادي", اولين کنگره بين المللي پريناتولوژي و هفتمين کنگره سراسري پريناتولوژي و نئوناتولوژي, دانشگاه شيراز, 1398
    Status: Unavailable PDF
8. فرزانه رحیمی, فریبا اسلامی, شادی گلی, , "تاثير کلاس هاي آموزشي در دوران بارداري بر سطح رضايت جنسي پس از زايمان در زنان نخست زا ", شانزدهمين کنگره بين المللي زنان و مامايي ايران, دانشگاه علوم پزشکي ايران, 1397
    Status: Unavailable PDF
9. فرزانه رحیمی, مهشید معینی مهر, فرح فیروزه, , "تاثير نوع زايمان بر سلامت نوزادان", اولين كنگره نوزادان ايران, دانشگاه علوم پزشکي اصفهان, 1397
    Status: Unavailable PDF
10. شادی گلی, فرزانه رحیمی, شهربانو فروزنده قلعه تکی, , "اهميت اموزش جنسي در سلامت جنسي نوجوانان کم توان ذهني آموزش پذير", اولين همايش منطقه اي توسعه علوم پرستاري و مامايي با محوريت خدمات مراقبتي جامعه نگر, دانشگاه ازاد اسلامي نجف اباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
11. فرزانه رحیمی, فرح فیروزه, سیدمحمد مهدی کهنگی, , "بررسي ارتباط باورهاي مذهبي در پيشگيري ازآسيبهاي اجتماعي ( جرم و بزه کاري)", اولين همايش منطقه اي توسعه علوم پرستاري و مامايي با محوريت خدمات مراقبتي جامعه نگر, دانشگاه ازاد اسلامي نجف اباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
12. فرزانه رحیمی, فریبا اسلامی, سیدمحمد مهدی کهنگی, , "بررسي تاثير سومصرف مواد بر سلامت جنسي و اختلالات جنسي در خانواده", اولين همايش منطقه اي توسعه علوم پرستاري و مامايي با محوريت خدمات مراقبتي جامعه نگر, دانشگاه ازاد اسلامي نجف اباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
13. فرزانه رحیمی, فرح فیروزه, سید محمد مهدی کهنگی, , "بررسي تاثير آموزش هاي دوران بارداري به زنان باردار گروه پرخطر ، بر پيامد مادري و نوزادي ", چهاردهمين کنگره بين المللي زنان و مامايي ايران , تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
14. فرزانه رحیمی, فریبا اسلامی, , "بررسي تاثير روش هاي غيردارويي بر زايمان", همايش در عرصه مامايي, دانشگاه علوم پزشکي اصفهان, 1396
    Status: Unavailable PDF
15. فرزانه رحیمی, محبوبه احمدی, فیروزه روستا, حمید علوی مجد, محبوبه والیانی, سیدمحمدمهدی کهنگی, , "بررسي تاثير آموزش تن آرامي پيش رونده عضلاني به زنان باردار گروه پر خطر ، بر شدت اندوه بعد از زايمان", همايش در عرصه مامايي, دانشگاه علوم پزشکي اصفهان, 1396
    Status: Unavailable PDF
16. فرزانه رحیمی, , "بررسي تاثير آموزش تن آرامي پيش رونده عضلاني به زنان باردار گروه پرخطر ، بر پيامد نوزادي", پانزدهمين کنگره بين المللي زنان و مامايي ايران, تهران -مرکز همايش هاي رازي, 1395
    Status: Unavailable PDF
17. فرزانه رحیمی, فریبا اسلامی, سیمین فدایی, , "تاثير طب سنتي بر کاهش درد زايمان ", سمپوزيوم اصلاح سبک زندگي با روش هاي طب سنتي ايران, دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
18. فریبا اسلامی, فرزانه رحیمی, پروا کوهی, , "بررسي تاثير آموزش هاي دوران بارداري به زنان باردار ، بر پيامد مادري و نوزادي در شهر شهرضا در سال1394", پانزدهمين کنگره بين المللي زنان و مامايي, دانشگاه علوم پزشکي تهران, 1395
    Status: Unavailable PDF