مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. عطامحمد رادمنش, آرزو احمدبیگی, "study of types of visual poetry in 70s decade", journal of language and literature, Vol 7-1, 2016, PP.27-38
    Status: Available PDF
2. سید طبیب رزاقی, علی اشرف صادقی, عطلا محمد رادمنش, "نقش نمادها در گويش زيدآبادي", مجلۀ زبان‌ها و گويش‌هاي ايراني, Vol 9, 1397, PP.115-136
    Status: Available PDF
3. مریم خزائلی, عطا محد رادمنش, "معرفي نسخه خطي معارج الخيال", فصلنامه ادبيات فارسي بهارستان سخن, Vol 15-40, 1397, PP.159-182
    Status: Available PDF
4. محبوبه مسلمی زاده, عطا محمد رادمنش, "نقد و پژوهشي در اقسام منادا در متون ادب فارسي", دستور (ويژه نامه فرهنگستان), Vol 13, 1396, PP.169-186
    Status: Available PDF
5. مینا خادم الفقرا, مهدی تدین, عطا محمد رادمنش , محمدابراهیم ایرج پور, "بررسي محتوايي بحرالاسرار", پژوهش هاي ادب عرفاني دانشگاه اصفهان (گوهر گويا), Vol 11-2-, 1396, PP.1-28
    Status: Available PDF
6. اصغر بهاری, مهدی نوریان, عطامحمد رادمنش, "تصحيح و سبک شناسي سوگندنامۀ روحاني", فصلنامه سبک شناسي نظم و نثر فارسي - بهار ادب, Vol 10-3-, 1396, PP.39-54
    Status: Available PDF
7. ندا پازاج, عطامحمد رادمنش, محمدابراهیم ایرج پور, "بررسي سبک شناسي غزليات رضاقلي خان هدايت", فصلنامه تخصصي سبک شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب), Vol 10-3-, 1396, PP.149-169
    Status: Available PDF
8. مریم خزائیلی, عطا محمد رادمتنش, "وراويني بر خوان تمثيلي متنبي", فصل نامه تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي, Vol 9-32, 1396, PP.69-93
    Status: Available PDF
9. حسین اسماعیلی, مهدی تدین, عطامحمد رادمنش, "همنشيني محبت و محنت با رويکردي به (آيات قرآن، روايات و آراي عرفا)", عرفانيات در ادب فارسي, Vol 8-29, 1395, PP.74-97
    Status: Available PDF
10. محمدرضا اولیاء, عطامحمد رادمنش, "معرفي نسخه خطي قرابادين معصومي و بررسي ويژگي هاي رسم الخطي و سبک شناسي", فصلنامه سبک شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب), Vol 9-1, 1395, PP.19-41
    Status: Available PDF
11. فرناز گلشنی, عطامحمد رادمنش, مهدی تدین, "تحليل بن مايه هاي آيين قرباني در ايران باستان و بازجست رگه هاي آن در کتابهاي تاريخي- ادبي دوره اسلامي", فصلنامه بهارستان سخن (ادبيات فارسي), Vol 13-31, 1395, PP.85-100
    Status: Available PDF
12. عطامحمد رادمنش, "نگاهي به جامعالحکايات اثر نويافته از سدة دوازدهم", پژوهشنامه نسخه شناسي متون نظم و نثر فارسي, Vol 1-1, 1395, PP.1-32
    Status: Available PDF
13. عطامحمد رادمنش, افسانه بهرامیان, "جلوه هاي عشق و بازتاب گونه هاي آن در داراب نامه ها", فصلنامه دُر دَري (ادبيات غنايي-عرفاني), Vol 6-18, 1395, PP.37-52
    Status: Available PDF
14. مینا حادم الفقرا, عطا محمد رادمنش, "تحليل ريخت شناسي و بررسي ويژگي هاي قصه خير و شر از هفت پيكر نظامي", فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي, Vol 7-24, 1394, PP.75-90
    Status: Available PDF
15. عطامحمد رادمنش, الهام غلام کلیسانی, "شناخت نامة نجيب اصفهاني و نسخة خطّي ديوان او", فصلنامه بهارستان سخن (ادبيات فارسي), Vol 12-30, 1394, PP.139-154
    Status: Available PDF
16. محمد فشارکی, محمدرضا معصومی, عطا محمد رادمنش, "بررسي مختصات زباني سبک هندي در «سفينه المفردات» سراج اورنگ‌ آبادي", فصلنامه تخصصي سبک شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب), Vol 8-4, 1394, PP.65-83
    Status: Available PDF
17. راحله امامي, محمدابراهیم ایرج پور, عطامحمد رادمنش, "منظومۀ خرّم و زيبا نمونه اي عالي از آميختگي حماسه و غنا (ص) 20-19", مجله سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب), Vol 8-1, 1394, PP.19-38
    Status: Available PDF
18. عطا محمد رادمنش, الهه شعباني, "تفاخرهاي تعليمي مسعود سعد", پژوهشنامه ادبيات تعليمي, Vol 24, 1393, PP.32 - 1
    Status: Available PDF
19. مريم فريدي, عطامحمد رادمنش, "ميثاق فطرت يا پيمان عاشقي", فصل نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي, Vol 20, 1393, PP.119-136
    Status: Available PDF
20. عطامحمد رادمنش, مرتضي رشيدي, فرزاد نبی ئیان, "معرفي نسخه ي خطي «تعبير سلطاني» قاضي ابرقوهي و سيري در سبك نثر آن", مجله سبك شناسي نظم و نثر فارسي, Vol 7, 1393, PP.157-178
    Status: Available PDF
21. جمشيد مظاهري, عطامحمد رادمنش, "معرفي و بررسي نسخه اي ناشناخته و بي نظير از تاريخ نگارستان احمد غفاري", كهن نامه ادب پارسي, Vol 01, 1393, PP.91-109
    Status: Available PDF
22. عطامحمد رادمنش, ندا ژازاج, "رويكردي به ايهام در نفثة المصدور زيدري نسوي", نشريه مطالعات زباني بلاغي, Vol 4-8, 1392, PP.69-90
    Status: Available PDF
23. الهه شعباني, "خودستايي هاي آموزنده در اشعار ناصرخسرو", پژوهشنامه ادبيات تعليمي , Vol 20, 1392, PP.34 - 1
    Status: Available PDF
24. الهام معينيان, "دنيا و تصاوير تعليمي آن از نگاه عطار", فصل نامه تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي, Vol 16, 1392, PP.131-150
    Status: Available PDF
25. عطامحمد رادمنش, حسين جلالي, "مقايسه داستان شطرنج و نرد در شاهنامه با رساله چترنگ نامگ", مجله زبان و ادبيات فارسي, Vol 37, 1392, PP.139-152
    Status: Available PDF
26. عطامحمد رادمنش, ملوك پهلوان زاده, "تصحيح «رساله ي هجو ثالث» صادقي بيک افشار", دو فصلنامه آينه ميراث, Vol 11-52, 1392, PP.85-102
    Status: Available PDF
27. ليلا مرادي, عطامحمد رادمنش, "رويکرد باستان گرايي در آثار منوچهر آتشي", مجله علمي پژوهشي زبان و ادبيات فارسي, Vol 5-17, 1392, PP.115-132
    Status: Available PDF
28. عطامحمد رادمنش, مرتضی رشیدی, عبدالله دن, "معرفي نسخه هاي خطي رباعيات بزرگترين رباعي سراي زبان فارسي ابوسعيد کمال الدين نجفي استرآبادي متخلص به سحابي", عرفانيات در ادب فارسي (ادب و عرفان (ادبستان), Vol 13, 1391, PP.119-141
    Status: Available PDF
29. عطامحمد رادمنش, حسين جلالي, "پژواک فرهنگ آزرم و ادب در شاهنامه و متون پهلوي", پژوهشنامه ادبيات تعليمي, Vol 4-14, 1391, PP.1-22
    Status: Available PDF
30. زهرا كريم زاده, عطامحمد رادمنش, "ساختار زباني و موسيقايي رديف در ديوان خاقاني", نشريه كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي, Vol 13-24, 1391, PP.73-102
    Status: Available PDF
31. عطامحمد رادمنش, امیر حسین همتی, "خوارق عادات و انواع آن در تصوف اسلامي", مجله عرفانيات در ادب فارسي (ادب و عرفان), Vol 2-6, 1390, PP.18-57
    Status: Available PDF
32. عطامحمد رادمنش, صدیقه خسروی, "تجلي صفات ائمه هدي (ع) در ديوان خاقاني", فصلنامه تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي, Vol 7, 1390, PP.81-106
    Status: Available PDF
33. عطامحمد رادمنش, "هنجارگريزي مولوي در رديف غزل", مجله متن شناسي ادب فارسي-پژوهشهاي زبان و ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان), Vol 3-1, 1390, PP.33-54
    Status: Available PDF
34. عطامحمد رادمنش, "نفي لا اثبات الّا از نگاه مولانا", فصلنامه عرفانيات در ادب فارسي (ادب و عرفان (ادبستان), Vol 3-9, 1390, PP.128-149
    Status: Available PDF
35. عطامحمد رادمنش, "غلغل اجزاي عالم بشنويد (تحليل عارفانه نماز از ديد مولوي)", پژوهش نامه ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي), Vol 2-7, 1389, PP.83-104
    Status: Available PDF
36. عطامحمد رادمنش, "بازتاب کمال نبوي در ديوان خاقاني", فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي ( پژوهشنامه ادبيات تعليمي), Vol 1-4, 1388, PP.23-44
    Status: Available PDF
37. عطامحمد رادمنش, "رديف و تنوع و تفنن آن در غزل هاي سنايي", نشريه كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه), Vol 10-18, 1388, PP.97-120
    Status: Available PDF
38. عطامحمد رادمنش, "وحيد و چکامه بختياري ( پژوهشي در ادبيات مشروطه)", فصلنامه تاريخ, Vol 3-9, 1387, PP.61-78
    Status: Available PDF
39. عطامحمد رادمنش, "کمالِ جمالِ اصفهاني", دانشنامه- مجله دوره عالي تحقيقات (دکتري), Vol 1-67, 1387, PP.67-78
    Status: Available PDF
40. عطامحمد رادمنش, "هنجارگريزي در رديف", مطالعات و پژوهشهاي دانشکده ادبيات و علوم انساني, Vol 2-34, 1382, PP.223-236
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. عطا محمد رادمنش, نجمیه باجلان, , "نگاه اجمالي به کنايه هاي فعلي در شعر فارسي", چهارمين همايش ملي متن پژوهي ادبي نگاهي تازه به متون تاريخي, تهران, 1396
    Status: Available PDF
2. افسانه بهرامیان, عطامحمد رادمنش, , "بررسي تطبيقي مضومون عشق در داراب نامه ي طرسوسي و داراب نامه ي بيغمي", نخستين همايش ملي ادبيات غنايي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
3. عطامحمد رادمنش, , "ابعاد زباني و موسيقايي رديف در غزل هاي حافظ", همايش بين المللي خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازي, شيراز-تالار حافظ, 1394
    Status: Available PDF
4. عطامحمد رادمنش, , "درباره نسخه خطي چهل و شش حکايت يا جامع الحکايات", دهمين همايش بين المللي ترويج زبان و ادب فارسي, دانشگاه محقق اردبيلي, 1394
    Status: Unavailable PDF
5. عطا محمد رادمنش, , "تنوع زباني و موسيقايي رديف در غزل هاي فاني", دهمين همايش بين المللي ترويج زبان و ادبيات فارسي, اردبيل, 1394
    Status: Available PDF