کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
کارگاه آموزشي طراحي و بافت شيردنگ 1394/02/30 مجموعه کارگاه هاي گروه طراحي پارچه و لباس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
طراحي و چاپ چهار رنگ بر روي پارچه 1392/12/13 گروه طراحي پارچه و لباس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مسائل زيبائي شناسي معاصر 1400/02/27 آموزشکده فني و حرفه اي دختران نجف آباد «سميه» آموزشکده فني و حرفه اي دختران نجف آباد «سميه»